CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 2021

Ngày lễ hôm nay Giáo Hội mừng vì muốn giúp chúng ta hiểu sứ điệp của biến cố này.

1.        Trước hết chính Chúa Cha có lời như để giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Lời được phán ra ngay khi Chúa lãnh nhận phép rửa bởi tay Gioan và vừa lên khỏi nước. Sự kiện nhắc chúng ta về ơn yêu thương của Thiên Chúa khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần thánh hóa và cho chúng ta được trở nên Chi Thể của chính Đức Giêsu, có nghĩa là được là CON THIÊN CHÚA trong Người và với Người. Và cũng được thừa tự TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHA, được gọi Thiên Chúa là CHA, nếu chúng ta luôn ở trong Người.

2.        Tiên tri Isaia đã nói về Chúa Giêsu và cũng là nói với người Kitô hữu “Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân”. Và Thánh Phêrô cũng khẳng định “ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận”. Nhưng theo đó đặt ra cho chính chúng ta 2 điều mà CON THIÊN CHÚA đã luôn giữ gìn và sống :

-           Người trung thành đem lại lẽ công bình” và “chỉ lo đặt công lý trên địa cầu”. Thế nhưng ngay cả giữa chúng ta là kitô hữu, còn có công bình và công lý không? Thực sự ngay từ đầu nguyên tổ đã phạm tội, đã gieo sự không công bình và công lý vào xác thể chúng ta. Do đó ự chúng ta không có khả năng. Cần tới ơn Thánh Thần. Nhưng Thánh Thần cũng không làm được gì nếu chúng ta không như đức Giêsu hôm nay hạ mình xuống, tự hủy ra không mang lấy thân phận của anh em mình, tự hủy bản thân.

-           Phương chi còn là GIAO ƯỚC của dân. Có nghĩa là kết hôn với dân, mang lấy thân phận của dân để yêu thương và trung tín. Điều này đòi hỏi phải biết chia sẻ và mang lấy số phận của dân và đưa họ đến hạnh phúc. Có nghĩa là không thể giận ghét mà hết lòng tha thứ. Chúng ta không thể làm được, chỉ có sức mạnh TÌNH YÊU của Thánh Thần, là nguồn cội của TÌNH YÊU.

3.        Đó chính là sứ điệp của việc Chúa chịu phép rửa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B