Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên 2021

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Nhật thứ ba thường niên được Đức Thánh Cha Phanxicô đặt làm CHÚA NHẬT LỜI CHÚA, với mục đích cổ võ LÒNG YÊU MẾN LỜI CHÚA, đọc, suy gẫm và thực hành Lời Chúa.

Chúng ta đã CUNG NGHINH SÁCH THÁNH ở đầu Thánh Lễ, để nhắc nhở mình Lời Chúa “chỉ cho đường đi của Chúa”, và “dạy bảo về lối bước của Ngài”, nhờ đó chúng ta có thể đi “theo lòng thương xót của Ngài” mà đạt tới SỰ SỐNG HẠNH PHÚC.

Chúng ta vừa nghe câu chuyện về tiên tri Giona, chúng ta có thể nghiệm thấy Lời Chúa có sức mạnh làm cho con người thay lòng đổi dạ để “họ bỏ đời sống xấu xa” mà đi vào cuộc sống an bình hạnh phúc. Giona “nhận được lệnh của Thiên Chúa phải đi rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninivê đầy tội lỗi mà Chúa định trừng phạt vì tội của họ. Để lánh mặt Chúa, thay vì đến Ninivê, ông lấy tàu theo một hướng khác đến Tácsít”. Nhưng Thiên Chúa đã an bài mọi sự trên đường Giona đã chọn để rồi ông vẫn bị mửa ra trên đất Ninivê sau 3 ngày nằm trong bụng cá. “Thế đấy, “Thiên Chúa tạo nên đường thẳng từ những đường cong” cách lạ lùng, huyền nhiệm, vượt quá tính toán và trí hiểu của con người. Chạy trốn Thánh ý Thiên Chúa, Giôna tưởng có thể yên thân khi tìm sự lành theo ý riêng mình, nào ngờ chỉ toàn gặp phải hiểm nguy, đau khổ và thất bại! Thiên Chúa sử dụng chính những “nét vẽ vòng vo” của Giôna để kẻ lại một “con đường thẳng” đưa đến hạnh phúc”. Ninive đã tin vào Lời tiên tri để “công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ”, từ bỏ nếp sống đồi bại, nhờ đó Thiên Chúa đã “bỏ ý định phạt họ”.

Qua mọi thời đại, Chúa luôn gởi các sứ giả của Người đến công bố Lời Ngài, nhưng ngay cả sứ giả cuối cùng là Gioan Tiền hô cũng bị bắt vì loài người luôn chống lại Lời Chúa. Vì thế khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã nói “anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Lời rao giảng này Chúa còn muốn phải được tiếp tục cho đến tận thế, nên Người đã gọi và chọn các môn đệ với lời mời “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người” và rồi Ngài dạy cho các môn đệ “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Làm môn đệ của Đấng là Ngôi Lời Nhập Thể, cũng đồng nghĩa là mang lấy LỜI THIÊN CHÚA trong cuộc sống mình.

Trong Tin Mừng hay Phúc Âm chúng ta thấy rõ bộ mặt của thế gian qua biết bao nhân vật, chúng ta có thể thấy ai là người còn tồn tại sau khi “bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Nói theo Thánh Phaolô, cho dù Người có tất cả mọi điều kiện của một con người có địa vị danh giá, nhưng cái mà thế gian cho là danh giá đó, đối với Ngài, sau khi được biết Chúa Giêsu, thì tất cả chỉ là “phẩn thổ”. Và cũng như các môn đệ khác, ông “lập tức bỏ lưới mà theo Người”, cái lưới đem lại cuộc sống trần tục, để đi theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường mà LỜI TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa mời gọi.

Tất nhiên LỜI TÌNH YÊU CỦA CHÚA vẫn mãi cũng là LỜI rất đòi hỏi “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B