Chúa Nhật Tuần XI TN 2021

 

Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót” trong bài đọc tiên tri Ezekiel và lời dụ ngôn của Chúa “Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất có thể đã muốn nói về chính Đức Giêsu sinh vào thế gian bởi một người thôn nữ ở làng quê Nazareth mà hầu như không người Israel nào để ý tới, vì nó nhỏ bé và vốn chẳng có sự kiện nào được nhắc tới trong lịch sử 5000 năm của dân tộc họ. Nathanael khi Philipphê nói với ông “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét” đã trả lời “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”. Và nếu nghiên cứu lịch sử Hội Thánh chúng ta cũng có thể nghiệm ra rằng chính Hội Thánh đã trở thành một thực thể rộng lớn và có ảnh hưởng quyết định cho mọi dân tộc không phải nhờ những công trình vĩ đại, nhưng hoàn toàn là nhờ những vị thánh xuất thân từ lớp người thấp hèn hay đã lựa chọn cuộc sống giữa người nghèo khổ, những con người nói theo thánh Phaolô “dù ở trong xác hay ra khỏi xác, đều cố gắng sống đẹp lòng Chúa”.

Vấn đề cơ bản dù chỉ là “một chồi non” hay chỉ là “hạt giốngnhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất” nó phải mang trong mình MẦM SỐNG MẠNH MẼ. MẦM SỐNG ấy chính là Ngôi Lời trong quyền năng Chúa Thánh Thần, Đấng ban SỰ SỐNG. Đức Maria là người hiểu rất rõ chân lý này. Chúa Thánh Thần đã làm cho Ngôi Lời làm người trong lòng dạ Mẹ, và Chúa Thánh Thần cũng soi sáng từng bước đường Mẹ đi. Và CHỒI NON trong lòng Mẹ được Chúa Thánh Thần làm cho “trở thành cây hương nam vĩ đại”, chính là CÂY THẬP GIÁ, nguồn mạch SỰ SỐNG CHO DÂN MỚI.

Cũng như “chồi non” nếu DÂN MỚI không tiếp nhận NHỰA SỐNG THÁNH THẦN nó sẽ khô héo và lụi tàn. Và cũng như “hạt giống”, DÂN MỚI không chấp nhận THÁNH GIÁ đời mình, cũng sẽ không trổ sinh “thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt”. Hội Thánh ở đâu cũng thế, thuở ban đầu đều phải trải qua những cuộc bách hại, sống trong các hang “hầm trú” trước khi phát triển thành những cộng đoàn đầy năng lực phát triển. Mẹ Maria cũng phải từng trải qua muôn vàn khổ đau và cùng Con mình đi dần tới Núi Sọ, để được vinh dự là Mẹ Hội Thánh, là NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO. Mẹ đã tiến bước nhờ ĐỨC TIN. Và đến tận hôm nay, dù đang sống trong vinh quang của NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG, MẸ CÙNG VỚI CON MẸ vẫn ở cùng HỘI THÁNH để giúp HỘI THÁNH trong mọi nỗi gian truân luôn biết sống bởi NHỰA SỐNG THÁNH THẦN mà mãi mãi đi dưới ÁNH SÁNG của CON MẸ mà trở thành là CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG cho vụ gặt cánh chung.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B