Chúa Nhật Tuần XII TN 2021

 

Trong thực tế đời sống xã hội hôm nay ở mọi nơi, mọi đất nước, hiện tượng tham nhũng tràn lan, có nguy cơ làm sụp đổ không chỉ là gia đình, mà ngay cả một quốc gia, và nó còn có những những ảnh hưởng quyết định đến số phận của cả thế giới : chúng ta đang chứng kiến sức mạnh tàn phá của nó qua đại dịch Covid-19, mà nguyên nhân sâu xa chính là như Chúa nói, chỉ vì con người “không có đức tin”.

Khi con người chỉ thấy sức mạnh của “cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào” như “nước chảy mạnh vỡ bờ”, và chỉ cậy dựa vào khoa học, kỹ thuật và tiền bạc để khắc phục, người ta không còn thấy thực ra đa phần nhưng thiên tai còn do con người đã đánh mất những giá trị thiêng liêng như gia đình, dân tộc và ngôi nhà chung của cả nhân loại, và chỉ còn thấy cái lợi ích vật chất của bản thân. Đó chính là tâm trạng đầy sợ hãi của các môn đệ “Thưa Thầy, chúng con chết mất”, các ông sợ vì sẽ mất tất cả với cái chết trong bão tố. Các ông sợ bởi vì chỉ thấy tất cả chỉ là vật chất : là bão, là nước, là xác thể mình, mà không nhận biết các ông, cũng như vũ trụ thiên nhiên còn có SỰ HIỆN DIỆN của Thiên Chúa dù Người “ở đàng lái dựa gối mà ngủ”. Một khi con người không nhìn nhận những giá trị thiêng liêng của bản thân, gia đình và vũ trụ mà chỉ nghĩ đến vật chất, tất nhiên nẩy sinh LÒNG THAM VÔ ĐÁY như là sức mạnh tồn tại duy nhất và đấy chính là cái gốc của THAM NHŨNG. Và nó tàn phá tất cả : rừng xanh thành đồi trọc tạo nên SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU…

Ngay từ những mạc khải Cựu Ước Thiên Chúa đã tỏ ra cho ông Giob chính Người đã tạo dựng và gìn giữ thiên nhiên và nhân loại trong một trật tự TỐT ĐẸP VÀ BÌNH AN “Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây"”, và tỏ cho môn đệ thấy Đức Kitô “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”. Nhất là với NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ khiến thánh Phaolô khẳng định “ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ”. Đây là Đức Kitô đã sống nhờ “lòng mến” của Người đối với Chúa Cha và đối với mọi người, lòng mến đã khiến Người “đã chết thay cho mọi người” để đền tội thay cho mọi người, trả lại cho mọi người SỰ SỐNG THẦN LINH, cho mọi người trở nên TẠO VẬT MỚI trong Người. Con người mới sống bằng “lòng mến của Đức Kitô”. Lòng mến tiêu diệt lòng tham lam và mới tiêu diệt tận gốc của HIỆN TƯỢNG THAM NHŨNG mà sẵn sàng mang lấy SỰ CHẾT CỦA ĐỨC KITÔ nơi thân xác mình để cùng Người kiến tạo một thế giới tốt đẹp và bình an.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B