Chúa Nhật Tuần 14 TN 2021

 

Lời Chúa nói với tiên tri Ezekiel “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy”. Số phận của Ezekiel và hầu hết các tiên tri cũng là số phận của chính Đức Giêsu khi ngay cả đồng hương của Người chỉ thấy nơi Người chỉ là “bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon” và cũng là số phận của các môn đệ của Người như Phaolô  đã “rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó” của các ngài. Nếu mọi môn đệ chân chính của Đức Giêsu luôn luôn tỏ mình ra trong sự khiêm hạ, quên mình thì ngược lại dân phản nghịch, nổi loạn, dầy mặt và cứng lòng thì luôn tỏ mình là khôn ngoan, là đạo đức là người lãnh đạo, là người thầy như bọn pharisiêu, luật sỹ, tư tế thời Chúa Giêsu.

Mới 2 ngày trước đây một nhân viên chính quyền vào gặp tôi để hỏi tôi nghĩ thế nào về một sự việc xẩy ra : anh chị Thương Quảng mới dựng một Tượng Đức Mẹ ở một phần đất tại Lộc Nga, rồi mới đây lại gắn thêm 4 bia đá chung quanh đế tượng. Ông cho thấy các nội dung của 4 bia. 1 nói về Thiên Chúa, còn 3 bia mỗi bia khắc tên 4 người với những tước hiệu của mỗi người trong nhóm. Tôi chỉ trả lời đây là những BIA PHONG THẦN. Nói cách khác đây chính là nhóm có lối sống Pharisiêu trong thời đại chúng ta, khinh bỉ các tiên tri đích thật Chúa gởi tới.

Bản thân người môn đệ chân chính của Chúa như thánh Phaolô luôn ý thức rằng trong con người mình “có một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi” để không bao giờ dám “tự cao tự đại”. Tuy nhiên ngài không thất vọng bởi vì Chúa luôn nói với ngài “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Do đó các môn đệ của Chúa luôn nhớ và sống Lời dạy của Người “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người ” cũng như chính Chúa đã làm gương cho họ : “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Vì mang thân phận là người tôi tớ trong sứ vụ nên “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”.

Để có thể TIN và ĐÓN NHẬN TIN MỪNG mà các môn đệ Chúa rao giảng thì trước tiên hãy học với chính Chúa SỰ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG mà các tiên tri cũng từng đã mô tả khác nào loài sâu bọ quằn quại trên Thánh Giá. Còn có SỰ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỜNG nào lớn hơn khi Chúa hôm nay và cho đến tận thế ẨN MÌNH DƯỚI HÌNH BÁNH RƯỢU trong bí tích Thánh Thể để YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ những ai cần đến Người. Đấy mới là ĐƯỜNG, SỰ THẬT, SỰ SỐNG nơi CON NGƯỜI ĐỨC GIÊSU mà các dấu lạ Người làm chỉ là dấu chỉ giúp người ta tiến vào con đường này để được sống.

Chính Đức Maria cũng đã lãnh hội được chân lý : “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” nên Mẹ đã sống như NỮ TỲ CỦA CHÚA cho đến khi đứng dưới chân Thánh Giá của Con mình.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B