Chúa Nhật Tuần XXI TN 2021

Maria Nữ Vương

 

Tuy vì rơi vào ngày Chúa Nhật không cử hành lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương, nhưng chúng ta luôn xác tín rằng trong mọi Thánh Lễ Đức Maria Nữ Vương luôn hiện diện với chúng ta giúp chúng ta không như “có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa” sau khi nghe CHÚA DẠY TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG, mà cùng Mẹ và nhóm MƯỜI HAI thưa lên với Chúa “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Lịch sử DÂN CHÚA trong mọi thời, mỗi ngày đều phải làm một lựa chọn điều Giosuê đã nói với toàn dân “hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Việc lựa chọn này chính Chúa vì YÊU THƯƠNG luôn hành động với quyền năng để giúp họ NHẬN BIẾT VÀ TÔN THỜ NGƯỜI, nhưng dù sự can thiệp VĨ ĐẠI của Chúa qua việc dẫn dân ra khỏi Ai Cập, hay như cho dân được sống trên ĐẤT HỨA, thì chẳng bao lâu sau họ lại đến với các Baal của dân ngoại. Ngay cả khi được chứng kiến những phép lạ bởi TÌNH THƯƠNG của Chúa Giêsu, nhưng vừa nghe bài giảng BÁNH HẰNG SỐNG thì “có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!"”. Đến lượt chúng ta hôm nay cũng chẳng hơn gì, nhất là khi nói đến luật HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, biết bao gia đình trẻ cũng đã bỏ Chúa mà đi theo cách suy nghĩ tư do cá nhân của mình.

Để có thể hiểu về LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH của Chúa phải hiểu LUẬT theo cách hiểu của Thánh Phaolô : đó là LUẬT giúp cho đôi bạn là HÌNH ẢNH MẦU NHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA VÀ HỘI THÁNH. Cốt yếu của Luật dựa trên SỰ VÂNG PHỤC VÀ TÌNH YÊU của Chúa Giêsu nhằm THÁNH HIẾN HỘI THÁNH bằng chính sự chết và sự sống lại của Người. Để rồi những sự chịu đựng, tha thứ cho nhau, và phục vụ nhau trong đời sống gia đình cũng hướng tới sự thánh hóa nhau, cùng nhau làm nên một Thân Thể của Đức Kitô.

Về điều này, chúng ta cần nhìn vào cách sống của ĐỨC MARIA tất cả vì CHÚA GIÊSU VÀ CHO NGƯỜI. Muốn được như thế hằng ngày Mẹ luôn phải lập lại lời XIN VÂNG “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” và đó là HẠNH PHÚC của đời sống hôn nhân và gia đình của Mẹ, như lời ca tụng của bà Elisabeth “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Từ trải nghiệm TÌNH YÊU ấy của Chúa, hôm nay Mẹ cũng muốn nói với chúng ta “Người bảo gì anh em cứ làm theo”. Cho dù Luật nào hày Lời nào của Chúa cũng đòi hỏi Mẹ và chúng ta phải chấp nhận để “Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch” chúng ta. Chỉ có như thế chúng ta mới được cùng Mẹ hưởng VINH QUANG trên trời.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B