Chúa Nhật Tuần XXII TN 2021

 

Các bài Kinh Thánh Chúa Nhật hôm nay đều đề cập đén Lời Chúa, Giới Răn, Luật Chúa để chúng ta nhận biết đâu là Lời, là Giới răn, là Luật Chúa.

Trước hết như thánh Phaolô viết “Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật”. Ý muốn đó “nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi”. Do đó chúng ta cần phải xác tín cùng với thánh Phêrô “Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời.” Trong khi các học thuyết của loài người tự cổ chí kim, nhất là trong hoàn cảnh mà các chương trình giáo dục của nhiều quốc gia ra sức bằng những khoa học tân kỳ luôn chối bỏ SỰ THẬT ấy và cho rằng sự sống phát sinh từ một cuộc tiến hóa của vật chất. Chính ảnh hưởng của các nền văn hóa và giáo dục đó đã, đang và còn phá hủy SỰ SỐNG với những phong trào được luật pháp bảo vệ : tự do phá thai, hôn nhân đồng tính, đấu tranh giai cấp, phân biệt chủng tộc…bằng mọi phương tiện kể cả vũ khí sinh học đang gieo rắc cái chết cho hằng triệu con người.

Trong khi ngay từ thời Cựu Ước Môsê đã khẳng định “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống”, những lề luật và huấn lệnh của Chúa “là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân”, bởi vì bằng Luật và Huấn Lệnh là cách “Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta” nói theo Thánh Phaolô là cách Thiên Chúa làm cho chúng ta “nên như của đầu mùa trong các tạo vật”. Thế nhưng cũng trong các thư của Thánh Phaolô cho thấy lịch sử Dân Chúa kể từ Adam thứ nhất cho đến Đức Kitô, nhân loại này chẳng có một “CỦA LỄ ĐẦU MÙA” nào là hoàn hảo xứng đang với Thiên Chúa, CỦA LỄ ĐẦU MÙA xứng với Thiên Chúa chính là Đức Kitô và những ai thuộc về Người. Bởi vì chỉ trong CON NGƯỜI ĐỨC KITÔ mà mọi Lời, Giới Răn và Luật được nên trọn như chính Người từng nói “ sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đều đã nói về Ta”, đơn giản vì NGƯỜI LÀ NGÔI LỜI. Và vì thế Đức Giêsu thực là “đường, là sự thật và là sự sống” cho ai TIN và BƯỚC THEO NGƯỜI.

Thế nhưng như bài Tin Mừng vừa nói “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người” và “bỏ qua các giới răn Thiên Chúa”. Khi trong lòng con người “xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng” đã đảo lộn và biến tất cả trở thành sự chết cho chính con người.

Trong hoàn cảnh sự chết đang rình rập mọi người trong đại dịch này liệu còn mấy ai dám TIN chỉ có Đức Giêsu đã chiến thắng SỰ CHẾT và cho “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Nhưng cũng chính NIỀM TIN này đã thúc đẩy linh mục, tu sỹ dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến hôm nay. Và chúng ta biết cũng đã có linh mục, tu sỹ phải hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho ĐỨC TIN.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B