Chúa Nhật Tuần XXVII TN 2021

LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 

Truyền thống Giáo Hội Việt Nam ghi đậm tâm tình mến yêu đối với KINH MÂN CÔI, nên Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã muốn cho mọi tín hữu của mình có một NGÀY LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI vào một ngày CHÚA NHẬT.

Lý do có thể tìm thấy ngay trong bài đọc trích sách Công Vụ các Tông Đồ, khi Cộng đoàn tiên khởi đã “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ,với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su”, và hiệu quả sự đồng tâm nhất trí với Mẹ trong cầu nguyện đã kéo Thánh Thần Chúa xuống trên Giáo Hội. Truyền thống Giáo Hội luôn ghi nhớ và thực hành  sự cầu nguyện của mình luôn gắn bó với Mẹ đặc biệt trong Tháng Hoa và Tháng Mân Côi.

Chắc chắn rằng trong những buổi cầu nguyện cùng với Mẹ tại nhà TIỆC LY các tông đồ nhờ Mẹ để ôn lại và hiểu thấu đáo hơn những năm tháng Đức Giêsu, Con Mẹ đã sinh ra, đã sống, đã chết và đã sống lại để ĐỨC TIN VÀ LÒNG YÊU MẾN được củng cố và triển nở. Cách đặc biệt như Thánh Phaolô viết trong đoạn thư vắn vỏi, những chiêm niệm và cầu nguyện với Mẹ khiến cho người môn đệ xác tín hơn là mình đã “nhận được ơn làm nghĩa tử” nhờ Đức Giêsu, và là anh em, là bạn hữu thân thiết của Người.

Khi thưa với Sứ Thần “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” Đức Maria đã chấp nhận cả cuộc đời của mình sẽ phải gắn bó và không thể tách lìa với mầu nhiệm CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI từ lúc thụ thai cho đến khi trao phó Người trên Thánh Giá và được tham dự vào sự Phục Sinh của Người. Suốt một thời gian 33 năm ấy, từng giây phút cuộc sống của Con đều là một mầu nhiệm mà Mẹ chỉ có thể phải thưa lại lời XIN VÂNG. Chính khi XIN VÂNG cùng đi với Con trong cuộc sống tại thế đối với Mẹ là CON ĐƯỜNG đến với Thiên Chúa, là khám phá ra BẢN CHẤT SỰ THẬT của Thiên Chúa là TÌNH YÊU và là SỰ SỐNG.

Và khi nhận THIÊN CHỨC LÀM MẸ HỘI THÁNH, Đức Maria hiểu rằng Thiên Chức đó đòi hỏi Mẹ đưa con cái mình đi vào CON ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG ấy cũng đơn giản bằng cách cùng họ đồng tâm nhất trí CẦU NGUYỆN để XIN VÂNG cùng đi với CON MẸ quãng đường tần gian của Người, và đó là lý do tại sao Mẹ trao tràng hạt Kinh Mân Côi cho Giáo Hội là vì đó là những dấu mốc quan trọng của CON ĐƯỜNG GIÊSU.

Vì vậy khi lần CHUỖI MÂN CÔI điều trọng yếu là phải nhìn ngắm MẸ VÀ CON ở những mốc điểm lịch sử tại thế để có thể thốt lên trong tâm tình sùng mộ của Sứ Thần và bà Elisabeth trong lời Kinh Kính Mừng. Chúng ta cần loại bỏ khỏi tâm tư “rang kinh” khi lần hạt, mà phải chú tâm với ý chí toàn vẹn đi với MẸ VÀ CON trong chặng đường trần gian của các Ngài.

Chúng ta đừng quên, dù là một việc đơn giản, nhỏ bé khi lần hạt, chúng ta cũng thấy “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào được” nếu “Thánh Thần” không ngự xuống và quyền năng Chúa không “rợp bóng” trên chúng ta để làm cho chúng ta có thể cùng bước đi với MẸ VÀ CON.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B