Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B

 

Bài Tin Mừng vừa tường thuật về một người đến thưa với Chúa “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI là  khát vọng không chỉ của anh ta, mà phải nói hết mọi người đều muốn được TRƯỜNG SINH. Chúng ta từng được nghe rất nhiều câu chuyện trong văn chương cũng như trong lịch sử các vua chúa bắt các tôi tớ đi tìm THUỐC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ. Đúng hơn mọi người như bài sách Khôn Ngoan vừa nói “Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi.”, bởi vì chỉ nhờ SỰ KHÔN NGOAN mới chỉ đường chỉ lối đến SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Ngay cả trong cuộc sống trần thế này như cha ông ta thường nói “KHÔN sống, MỐNG chết”, cho nên ở mọi thời rất nhiều HỌC THUYẾT đã hình thành với tham vọng chỉ đường chỉ lối cho con người đạt tời TÚI KHÔN CỦA LOÀI NGƯỜI, rất nhiều phát minh khoa học thuộc mọi lãnh vực nhằm đem đến cho công ăn việc làm của chúng ta được sung mãn.

Trong lịch sử DÂN RIÊNG của Chúa chúng ta có thể thấy trong câu hỏi của người muốn hỏi Chúa một chi tiết “tôi phải làm gì” tiềm ẩn cái não trạng thâm căn cố đế của mọi người trong nỗ lực phải LÀM NHỮNG GÌ, cách riêng họ chỉ nghĩ đến điều LỀ LUẬT dạy mà họ “đã giữ từ thuở nhỏ”. Đại đa số họ đều quên đấy chỉ là những điều khoản của một ĐIỀU LỚN LAO HƠN, đó là GIAO ƯỚC làm cho họ trở nên DÂN CỦA CHÚA, là bạn hữu của Người. GIAO ƯỚC vốn không phải là những việc làm mà là MỘT TƯƠNG QUAN TRONG NIỀM TIN VÀ YÊU MẾN.

Qua bài Tin Mừng, Chúa đi từ lời khuyên “Ngươi đã biết các giới răn” nhưng trong tâm tư của Chúa như sau này Chúa đã khẳng định mọi giới răn đều quy về MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI. Và nó đòi hỏi phải “bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó”. Tất cả các tổ phụ đáng kính, đáng nhờ của Dân Riêng, hay tất cả các Thánh của Dân mới đều đã phải bán tất cả những gì mình có để chia sẻ cho người nghèo khi thi hành những gì luật dạy, để có thể “đến theo” Chúa. THEO CHÚA mới là cùng đích của mọi việc phải làm, và mới có thể TRUNG TÍN VỚI GIAO ƯỚC.

Hiểu như thế tất nhiên cũng thấy VÔ CÙNG KHÓ KHĂN như các môn đệ cũng đã thấy khi nói lên tâm tư từ đáy lòng họ “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?”, và Chúa trả lời “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. Khác nào SỰ KHÔN NGOAN để có SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI chỉ có nơi THIÊN CHÚA và nếu Người có ban cho, con người chúng ta mới thấy LẼ SỐNG CỦA MÌNH để đạt tới SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

SỰ KHÔN NGOAN Thiên Chúa đã trao ban chính là NGƯỜI CON MỘT CỦA NGƯỜI, và SỰ KHÔN NGOAN được biểu lộ cách tỏ tường và dứt khoát trong THÁNH GIÁ CỦA CON NGƯỜI. Ở trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã chu toàn mọi lề luật cách trọn hảo vì ở đó TẤT CẢ LÀ TÌNH YÊU đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Thánh Giá Chúa là “lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn” giúp biến đổi chúng ta hòa nhập vào SỰ KHÔN NGOAN của Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B