Chúa Nhật Tuần IX TN 2021

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

 

 

Chúng ta không thể biết gì về Thiên Chúa ngoài những gì Thiên Chúa đã tự mạc khải chính Ngài cho tổ phụ Abraham, cho Môsê, theo đó Dân Chúa luôn tin như Môsê đã chứng thực “Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Việc nhận biết một Thiên Chúa duy nhất có thể nhận ra qua việc “Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác”. Họ đã nhận Thiên Chúa là Chúa yêu thương họ, cho họ và con cháu họ “được hạnh phúc và tồn tại”.

Cho dù qua các tiên tri họ cũng nhận biết được về Đấng Thiên Sai từ dòng dõi Đavid nhưng cũng chỉ dừng lại trong ý niệm Người là vị Vua đến để phục hưng vường triều Đavid cho họ.

Ngày nay chúng ta biết về Thiên Chúa có Ba Ngôi là nhờ lời chứng của Đức Giêsu đã tỏ ra cho các môn đệ về “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em”, và về “Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến cho anh em nhân danh Thầy”. Và rồi Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn ở cùng Giáo Hội và lại tiếp tục củng cố lòng TIN cho họ bằng những hành động phi thường để bảo vệ và phát triển Giáo Hội cho đến tận thế, miễn là khi Giáo Hội biết lắng nghe lời “giảng dạy muôn dân” của các Tông Đồ được lưu truyền trong Giáo Hội, và “sống theo Thánh Thần Thiên Chúa”.

Thánh Phaolô nói đến GIA NGHIỆP mà người tín hữu được “thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô”, GIA NGHIỆP đó là chính Chúa Giêsu. Chúa nói với các môn đệ về gia nghiệp của các ông trong lệnh truyền “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” : Gia nghiệp đó là QUYỀN NĂNG , là LỜI CỦA NGÀI, và việc Người Ở CÙNG môn đệ và các kẻ tin.

Giáo Hội đã triển khai Gia Nghiệp ấy bằng việc CÔNG BỐ LỜI NGƯỜI, CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH NGƯỜI ĐÃ THIẾT LẬP, VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI MUÔN DÂN, dù phải “đồng chịu đau khổ với Người, để rồi sẽ cùng hưởng vinh quang với Người”. Chính khi sống MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH của Chúa, các môn đệ và các tín hữu đã có thể nói là đã đụng chạm được đến MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, cũng chính là MẦU NHIỆM BA NGÔI tự trong bản thể Người.

Thực ra mầu nhiệm MỘT CHÚA BA NGÔI ngay từ lúc ấu thơ, cha mẹ chúng ta đã chuyển đạt đức tin của các ngài vào lòng chúng ta khi cầm tay VÌ DẤU THÁNH GIÁ trên trán, trên môi miệng và ngực chúng ta. Và khi chúng ta tập nói, cha mẹ đã dạy chúng ta đọc KINH LẠY CHA để giúp chúng ta đi vào TÌNH YÊU CỦA CHA TRÊN TRỜI. Giáo Hội tiếp sức với Cha Mẹ chúng ta dẫn chúng ta vào sống và sinh hoạt trong GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA BA NGÔI.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B