LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2020

 

Qua bài sách Sáng Thế người nữ được Thiên Chúa dự định nằm trong kế hoạch mà Ngài sẽ cho miêu duệ của bà chiến thắng Satan chính là ĐỨC MARIA. Satan trong câu chuyện ngay từ đầu đã là kẻ lừa đảo, ghen tương và muốn phá hủy chương trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa, nhưng nó lại khôn khéo quyến rũ được người nữ theo chúng để bất tuân và chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa. Tội nguyên tổ chính là tội KHÔNG VÂNG PHỤC vì không còn tin vào TÌNH YÊU của Chúa.

Vì vậy, để cứu độ nhân loại Thiên Chúa đã chọn Đức Maria. Sự tuyển chọn được thực hiện trước hết là cho Người được ĐẦY ÂN SỦNG và quan trọng hơn chính là Người có THIÊN CHÚA Ở CÙNG. Chắc chắn rằng nơi nào có Thiên Chúa thì không thể có tội lỗi mà chỉ có mọi ÂN SỦNG. Và đó là lý do mà Giáo Hội đã công bố tín điều ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

Nếu ơn không bị lây nhiễm tội bất phục tùng của Nguyên Tổ được ban nhưng không cho Mẹ, thì khi gọi Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ, lại cần có lời đáp trả tự do của Mẹ. Sứ thần Gabriel thưa với Mẹ “Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu”. Một tiếng gọi trước hết đi ngược lại tâm ý KHIÊM NHƯỜNG của Mẹ vì Mẹ đã dâng mình cho duy một mình Thiên Chúa qua ước nguyện SỐNG ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI và vì thế Mẹ đã thưa với Sứ Thần “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”.

Chỉ khi Sứ Thần nói “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ.”. Mẹ hiểu rằng Tiếng Gọi của Chúa không những không tổn hại đến sự khiêm nhường, đến định hướng cuộc sống chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa, Mẹ mau mắn thưa “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng”. VÂNG LỜI VÀ YÊU THƯƠNG phải là CĂN TÍNH của những ai đã được Thiên Chúa “kén chọn trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ”. Đau đớn thay, càng ngày càng có nhiều linh mục, tu sỹ không đón nhận HỒNG ÂN VÂNG PHỤC VÀ YÊU THƯƠNG, làm dấy lên những cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng trong giáo dân.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B