CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 2021

 

Chắc chắn rằng Đức Maria và Thánh Giuse khi thấy 3 vị đạo sỹ từ phương đông đến để tìm và “đã quỳ gối xuống sụp lạy” HÀI NHI, Ông Bà đã hết sức kinh ngạc, và chúng ta vẫn còn phải kinh ngạc nếu chúng ta không nhớ và tin lời tiên tri Isaia “vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi”. Vinh quang của Dân Chúa chính là việc Thiên Chúa làm cho “Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi”, theo đó SỰ SÁNG-BÌNH MINH của Dân Chúa chính là HÀI NHI khiến cho “kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi”. Cũng theo lời tiên tri còn ghi lại trong sách thánh “Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Nhưng Dân Chúa đã đón nhận SỰ SÁNG-BÌNH MINH ấy thế nào?

Bài Tin Mừng cho thấy “vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua”. Bối rối vì họ không đọc, cũng không nhớ các lời tiên tri, hay nói theo Thánh Phaolô là vì họ không như Ngài đã “theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết”. Chúng ta thấy thái độ của đa số không như thái độ của Đức Maria và thánh Giuse, những người luôn Tin vào những lời Thiên Chúa nói với các Ngài. Do đó ngày lễ Chúa Hiển Linh đặt ra cho chúng ta một vấn đề : chúng ta có sẵn sàng nghe và làm theo LỜI CHÚA được rao giảng cho chúng ta qua Hội Thánh hay không?

Có điều chúng ta cần thấy có sự KHÁC BIỆT hoàn toàn giữa SỰ KINH NGẠC của Đức Maria và Thánh Giuse đưa đến sự mau mắn nhận ra TÌNH YÊU CỦA CHÚA dành cho các Ngài HỒNG ÂN HÀI NHI để hết lòng và hết sức che chở và bảo vệ HÀI NHI, còn Hêrôđê lại chỉ nhìn ra HÀI NHI là đối thủ, là sự nguy hiểm cho ngai vàng của ông. Không như các đạo sỹ, ông không lên đường đến Belem, mà dò la về Ngôi Sao lạ để tìm cách giết HÀI NHI như ngày lễ các Thánh Anh Hài đã cho thấy. Có lẽ phần nhiều trong chúng ta cũng không có được tâm hồn của thánh Phaolô khi Ngài nói “Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em”. Chúng ta đã nhận lãnh nhiều ân huệ của Chúa, cách đặc biệt ƠN LÀ KITÔ HỮU, nhưng chúng ta chỉ bo bo giữ lại cho mình, mà không biết phân phát cho tha nhân, và nhiều khi còn đưa bản thân ra che lấp Đức Kitô đang ngự trong lòng mình.

Khi vừa nhận lời cưu mang Ngôi Lời, Đức Maria đã vội vã lên đường đi thăm bà Isave, một hành động tình gia đình tự nhiên, nhưng qua đó khi nhận ra Gioan nhẩy mừng trong lòng bà Elisabeth, đã cho Mẹ hiểu phải đi trên con đường mới : PHÂN PHÁT ÂN SỦNG CHÚA TRAO, và với biến cố phải trốn qua Ai Cập, Mẹ hiểu dù lúc có tin vui hay khi gặp Gian Khó, tất cả đều là cơ hội để qua Ngài Chúa tỏ mình ra cho chư dân. Điều đó còn được xác định khi đem Con lên Đền Thờ dâng Con cho Thiên Chúa, qua lời Simeon và bà Anna, hay khi lúc Ngài lên 12 giữa các Tiến Sỹ, Mẹ được nghe “Con còn phải làm việc của Cha Con” một lời khẳng định rồi ra Người còn phải lên đường. Tất cả cho Mẹ hiểu mọi hồng ân đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi như không. Và đó cũng phải là thái độ của người Kitô hữu và của cả Hội Thánh : LOAN BÁO NĂM HỒNG ÂN CỪU ĐỘ : “Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ”. Qua sứ mạng ấy mà như lời Thánh Tông đồ vừa nói “các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B