Chúa Nhật Tuần VIII TN 2021

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-Lễ Vọng

Lễ Trong Ngày

 

Giáo Hội mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sau khi làm tuần cửu nhật kính Ngài vì cũng chính là ngày gọi được là SINH NHẬT CỦA HỘI THÁNH, là vì cho dù Chúa Giêsu đã quy tụ, đã dạy dỗ, đã chết và đã sống lại vì đàn chiên nhỏ bé của Người, nhưng sau khi Chúa về trời “tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi” trong tâm trạng “sợ người Do-thái”, và chính trong ngày hôm nay khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ mới thực sự trở nên những con người mới, và xuất hiện giữa xã hội như một cộng đoàn làm cho “mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ”. Và cũng từ ngày đó CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI ngày càng thêm nhiều ân sủng của Chúa Thánh Thần phát triển khắp nơi làm nên một thân thể của Đức Kitô.

Nếu như nhân loại trong ngày CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG nhận xét về chính mình “Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập” có màu da, ngôn ngữ và phong tục khác nhau, và luôn phải sống trong sự phân biệt và kỳ thị, thì CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI nhờ Chúa Thánh Thần xuất hiện làm cho người ta có thể nhận ra CỘNG ĐOÀN ấy hoàn toàn trong ngôn ngữ đã nói tiếng nói của chính họ : trở thành yếu tố tạo nên sự hiệp nhất toàn nhân loại. Và đó chính là DẤU CHỈ, là BÍ TÍCH ƠN CỨU ĐỘ. Và đấy cũng chính là lệnh truyền của Chúa cho Giáo Hội “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Sứ mạng của Giáo Hội chính là là LÀM PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN để con người được BÌNH AN và được THA THỨ và được sống trong cùng một THÂN THỂ CỦA ĐỨC KITÔ.

Sự phát triển và tồn tại của Giáo Hội tùy thuộc vào cách sống của CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI mà sách Công Vụ Các Tông Đồ đã viết : “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” Và chính Chúa Thánh Thần đã thổi vào tâm trí mọi thành phần Giáo Hội sợi dây hiệp nhất là chính TÌNH YÊU của Thiên Chúa, là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG của Giáo Hội và cho Giáo Hội vừa là DẤU CHỈ vừa là BÍ TÍCH CỦA SỰ BÌNH AN VÀ HIỆP NHẤT cho nhân loại.

Nhưng chúng ta đừng quên điều mà Tin Mừng cũng như sách Công vụ các Tông đồ đã viết là phải biết CHỜ ĐỢI TRONG SỰ CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI “ĐỨC MARIA, thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su”, Giáo Hội mới nhận được Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa.

BÌNH AN, YÊU THƯƠNG, HIỆP NHẤT là ơn sủng của Chúa Thánh Thần được ban cho mọi người, và “từng người, tuỳ theo lợi ích chung” của MỘT THÂN THỂ DUY NHẤT, điều này còn nhắc nhở chúng ta phải nên giống Đức Maria trở thành MÁNG THÔNG ƠN THIÊN CHÚA cho mọi người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B