CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2021

 

Bước vào Tuần Thánh chúng ta được nghe lời thánh Phaolô như là một cái nhìn khái quát đầy đủ về tất cả những gì xảy đến cho Chúa Giêsu trong TUẦN LỄ NÀY: “Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Không chỉ “huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm”, hơn thế Người còn chấp nhận tình yêu của những người tội lỗi như người phụ nữ bài Tin Mừng vừa kể “một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người”, dù biết sẽ bị dị nghị và hơn thế còn sẽ bị giết : “bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước”. Hay như Giuđa Iscariô mà Người dù biết trước là kẻ “đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ”, và ngay cả Phêrô mà Người cũng biết rõ là kẻ “nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần”, và không chỉ Phêrô mà tất cả các người Người đã chọn làm môn đệ, làm Tông Đồ của Người cũng “bỏ Người và trốn đi hết”, trong đó có người (có lẽ là chính Marcô) “một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần”. Nói chi những người khác, từ thượng tế, đến Philato, quân lính và dân chúng tất cả đều xỉ nhục Người, lên án, và giết người. Tất cả mọi người đều đã được Chúa đón nhận trong tinh thần yêu thương và tha thứ.

Người đón nhận hết, dù rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết, vì Người chỉ muốn một điều “Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Ý Cha mà Người biết rất rõ ngay những buổi đầu sứ vụ công khai khi nói với Nicôdêmô “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”.

Hành trình Tuần Thánh của Chúa đã hình thành nên CON ĐƯỜNG TRONG CHÍNH BẢN THÂN NGƯỜI vừa là CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU CHÚA đến với con người và cũng là CON ĐƯỜNG CỦA CON NGƯỜI đến với Tình Yêu Chúa bằng sự HỦY BỎ CHÍNH MÌNH VÀ DÂNG HIẾN cả mạng sống cho Chúa Cha và cho nhân loại.

Chớ gì Tuần Thánh cũng là Tuần lễ để chúng ta nhận biết rõ hơn CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU ấy và chấp nhận đồng hành với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B