Chúa Nhật Tuần X TN 2021

Mình Máu Thánh Chúa

 

 

Lời thư Do Thái “Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai… nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời” giúp chúng ta hiểu về MẦU NHIỆM BÍ TÍCH THÁNH THỂ mà cùng giáo Hội chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay. Lẽ ra trong ngày này theo truyền thống đạo đức chúng ta phải bày tỏ lòng TIN VÀ YÊU MẾN đối với THÁNH THỂ qua tổ chức một buổi kiệu Sancti long trọng, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nhưng ít ra cần dành nhiều thời giờ để suy niệm về VAI TRÒ CỦA THÁNH THỂ trong cuộc sống.

1.        Đây là CUỘC VƯỢT QUA của Chúa để hình thành DÂN RIÊNG của Người. Trước cuộc Vượt Qua, dân Chúa sống rời rạc trong 12 chi tộc của Israel, và còn bị tản mác khắp Ai Cập trong kiếp sống nô lệ. Cuộc Vượt Qua của Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môsê, ban cho họ GIAO ƯỚC với “những lời và lề luật của Chúa và từ đó họ trở thành một Dân Duy Nhất của Chúa.

2.        Giao Ước được biểu tượng qua sát tế Con Chiên Vượt Qua, chiên là của mỗi gia đình, nhưng nó chỉ trở nên chiên vượt qua khi Chúa dùng lửa thiêu đốt nó. Dẫu sao tất cả cũng chỉ là của lễ bất toàn loan báo CUỘC VƯỢT QUA VĨNH VIỄN vào thời sau hết, khi Chúa sai CON MỘT ĐẾN LÀM CHIÊN VƯỢT QUA.

3.        Tin Mừng diễn tả CUỘC VƯỢT QUA VĨNH VIỄN như sau “Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua” Chúa Giêsu “cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người” đó là việc Người hiện tại hóa việc Người bị giết trên thập giá ngày hôm sau nhằm kéo mọi người lên cùng HIẾN LỄ của Người và thiết lập họ thành DÂN MỚI trong GIỚI RĂN VÀ LỀ LUẬT MỚI là YÊU THƯƠNG NHAU CHO ĐẾN CÙNG. Dân mới này có sứ vụ căn bản là “các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Giáo Hội mỗi ngày đều trung thành DỌN LỄ VƯỢT QUA VĨNH VIỄN để gìn giữ và phát triển DÂN MỚI CỦA CHÚA.

Qua những suy niệm trên đây, việc cử hành và tham dự BÍ TÍCH THÁNH THỂ đòi hỏi chúng ta :

1.        “Tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết nhờ THÁNH THẦN.

2.        Và phải quyết tâm “xin thi hành mọi lời Chúa đã phán khi đón nhận lễ Giao Ước.

3.        Giao Ước và Lời Chúa làm cho chúng ta trở nên MỘT trong THÂN THỂ CỦA ĐỨC KITÔ.

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B