Chúa Nhật Tuần II PS 2021

Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Lễ này được thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ấn định cách đây 21 năm, ngày 30 tháng 4 Năm Thánh 2000 trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, được Chúa Giêsu chọn làm Tông Đồ lòng thương xót của Ngài.

Các bài đọc trong Thánh Lễ này trình bày hai đặc tính trọng tâm của SỨ ĐIỆP LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA :

1.        Qua Bài Tin Mừng có thể nói Chúa đòi hỏi các tông đồ khi nói với các ngài “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” một sự TÍN THÁC TOÀN VẸN nơi Ngài như Ngài đã hoàn toàn TÍN THÁC nơi Chúa Cha trong sứ mệnh được ủy thác. Sư TÍN THÁC mà Chúa Giêsu đã sống không chỉ là sự HY VỌNG, hay CẬY TRÔNG mà còn là một NIỀM TIN sống động nơi lòng yêu thương từ bi và sự toàn năng của Chúa Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể hoàn cảnh Chúa đã phải trải qua từ lúc nhập thể trong lòng Mẹ Maria, đến hang đá Be Lem, và Núi Sọ luôn phải đối diện với một thế gian tội lỗi và cuồng bạo, nhưng Ngài phải kiên trì để bày tỏ khuôn mặt CHÚA CHA NHÂN HẬU VÀ THƯƠNG XÓT sẵn lòng THA THỨ và ban BÌNH AN cho loài người. Lời chúc BÌNH AN và thiết lập CẢNH VỰC BÌNH AN là mục đích của mọi hành vi và lời rao giảng của Ngài. Sứ vụ này không ai có thể thi hành nếu họ không nên một với Ngài nhờ Thánh Thần mà Ngài trao cho khi “Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Vì thế cũng như Ngài khi tại thế đã phải biến cuộc sống mình thành LỜI CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ, và chỉ kết thúc bằng LỜI NGUYỆN HIẾN TẾ trên Thánh Giá. Người môn đệ trong mọi hoàn cảnh đều nhận ra và thấy Chúa hiện diện để có thể thốt lên như thánh Toma tông đồ “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con

2.        Đặc tính trọng tâm thứ hai của SỨ ĐIỆP LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA là thi hành Lời Chúa dạy Thánh Nữ Faustina Kowalska “Các con phải bày tỏ lòng thương xót đối với những người lân cận, luôn luôn và ở mọi nơi. Các con không được tránh né bổn phận đó hoặc tìm cách thoái thác hay miễn chuẩn cho mình khỏi thi hành nhiệm vụ ấy. Cha ban cho các con ba cách để thực thi lòng xót thương đối với tha nhân: thứ I bằng hành động, thứ hai bằng lời nói, và thứ ba bằng việc cầu nguyện.” Đó cũng là việc Hội Thánh đã làm ngay từ ban đầu qua bài sách công vụ các Tông Đồ “Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung... Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu”. Họ làm được là vì họ “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”, nhờ đó NIỀM TIN của họ không thể tách rời LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA với nỗ lực phải loan báo bằng lòng thương xót của họ đối với mọi người, cách riêng người tội lỗi, để xây dựng CẢNH VỰC LÒNG THƯƠNG XÓT ngay trong xã hội họ sống. Tất nhiên họ không thể quên và phải nhắc nhở cho nhau sống như Đấng họ tin mà lời thư thánh Gioan đã nói “Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B