Chúa Nhật Tuần III PS 2021

 

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay có một lời chúng ta thường được nghe nhiều lần “Chính Thầy đây”, một lời mang một âm hưởng Danh Thiên Chúa từng mạc khải cho Môsê khi ông hỏi “Vậy nếu họ hỏi con : Tên Đấng ấy là gì ? Thì con sẽ nói với họ làm sao ?” và Chúa nói “Ta là Đấng Hiện Hữu”, nhưng Chúa Giêsu khi nói với các môn đệ, Người còn nhấn mạnh đồng thời Người còn là một con người “ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây” mà là Người đã từng sống với các ông và đã chịu đóng đinh, và giờ đây Người đang sống SỰ SỐNG HẰNG CÓ của Người.

Để hiểu và chấp nhận được SỰ THẬT của Chúa, thì cũng như với hai môn đệ trên đường Emmaus, và như các tông đồ “Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh”, và chính Phêrô cũng đã dựa vào Kinh Thánh để loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho mọi người như ông nói “Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình”. Tuy nhiên như thánh Phêrô từng viết trong thư thứ hai của ngài “Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa.” Và cũng là trải nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” và cũng là điều Chúa đã nói với các môn đệ “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Chúa Thánh Thần củng với các Tông Đồ làm chứng về Chúa Giêsu và những Lời của Người chính là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và SỰ SỐNG. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng, và các Giám Mục hiệp thông cùng ngai tòa Phêrô mới là THÀY DẠY các chân lý Đức Tin rút ra từ Kinh Thánh và Truyền Thống.

Thánh Gioan Tông Đồ đã nói về trải nghiệm của ngài “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống”, và chính thánh Phêrô cũng nói như thế “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra”, cũng như trải nghiệm của các ông trong bài Tin Mừng đã được Chúa bảo “Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem” và họ còn “dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ”. Kinh Thánh phải còn được có một trải nghiệm trực tiếp gặp gỡ và sống với Đức Giêsu, Đấng “còn ở với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế” và được Thánh Thần nhắc lại mọi lời của Chúa, mới đưa con người nhận biết và TIN vào Đức Giêsu. Một đức TIN dẫn họ đến việc “giữ giới răn Người”. Giới Răn nhằm đưa tới yêu thương nhau và nên một với nhau trong Hội Thánh Người. Một tiến trình ĐỨC TIN mà câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus cũng đã trải qua : nghe lời Chúa giải thích Kinh Thánh, “đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào” và họ phải trở về HIỆP NHẤT với CỘNG ĐOÀN mà họ đã bỏ ra đi.

        Đó cũng là đường dẫn đến và sống ĐỨC TIN của chúng ta hôm nay.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B