Chúa Nhật Tuần V PS 2021

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay tất cả đều hướng đến nền tảng mọi sinh hoạt của Hội Thánh Chúa : thấy Chúa Giêsu, được Người dạy bảo và dạn dĩ xưng Danh Người giữa mọi dân tộc.

1.   Chính Chúa đã xác định căn tính ấy của Hội Thánh khi nói với các môn đệ :

·         Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con 

·         Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con.

·         Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy

Chính trong hành trình gần 3 năm đi theo Chúa, thấy nơi Người ở và ở lại với Người, được Người dạy bảo và sai đi để loan báo Nước Thiên Chúa đã đến, các môn đệ đã gắn bó đời sống mình với mọi thăng trầm của cuộc sống Chúa Giêsu chính là ĐƯỜNG để các ông hoàn thành đời sống mình.

2.   Từ trải nghiệm ấy Thánh Gioan nhận ra bản chất của con ĐƯỜNG làm môn đệ chính là CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU. Đi theo Chúa, người môn đệ Gioan từng là người mà Chúa Giêsu “đặt tên cho ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi”, lại từng muốn có chỗ lớn hơn mọi người khi nhờ mẹ, người bà con với Đức Maria dẫn đến và xin với Chúa “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây ." Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? " Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang “, nhưng ông chỉ có thể đạt tới ước mơ đó khi hơn mọi môn đệ khác, ông đã có mặt và đứng dưới chân THÁNH GIÁ của Chúa, THÁNH GIÁ TÌNH YÊU. Từ đó ông mới có thể mạnh mẽ loan báo “nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta” và vì thế “chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật”. Vì đó là “giới răn của Người” để chúng ta được “ở trong Người và Người ở trong họ”.

3.   Nhưng CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU Hội Thánh đi cùng Đức Giêsu cũng là đường bị người đời “tìm cách giết”. Tuy nhiên vẫn là CON ĐƯỜNG phải đi để “sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần” và “được bình an”.

4.   Nếu chúng ta đã TIN vào CON ĐƯỜNG gắn kết đời mình vào duy một mình Đức Giêsu để xây dựng HỘI THÁNH như các môn đệ Phaolô và Gioan, thì bất kể lời nói, việc làm nào của chúng ta tách mình ra khỏi CÂY NHO THẬT mà “các con là nhành” do CHÚA CHA đã trồng là chính ĐỨC GIÊSU VÀ HỘI THÁNH NGƯỜI như cái gọi là “nhà Chúa Cha” và “nhóm trừ quỷ Bảo Lộc” đang làm, tất yếu đưa chúng ta ra khỏi TÌNH YÊU CỦA CHÚA. Phải nói những lời và những việc của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc đang tuyên truyền và chống lại Giáo Hội chính là “tìm cách giết” NIỀM TIN TÔNG TRUYỀN của chúng ta với sự hỗ trợ và cổ vũ của thần tối tăm.

Chúng ta cần TUYÊN XƯNG VÀ LOAN BÁO chỉ có MỘT CÂY NHO THẬT Chúa Cha đã trồng vào thế gian chính là Chúa Giêsu và Hội Thánh Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B