Chúa Nhật Tuần VII PS 2021

LỄ THĂNG THIÊN

 

Sứ điệp ngày Lễ hôm nay chắc chắn còn rất nhiều điều chúng ta đều chưa có thể nắm bắt hết chiều cao, chiều sâu, mà vì thế trong Giáo Hội luôn có những nguy cơ ly giáo ảnh hưởng đến ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN của người Kitô hữu :

1.        Trên bình diện toàn cầu có nguy cơ ly giáo lớn tại Đức, khi mà hầu hết đang nói và đang làm những việc nghịch lại Giáo Lý và Kỷ luật của Hội Thánh; một vài nơi khác xảy ra ngay trong Thánh Lễ Giám Mục bị hành hung. Còn tại Việt Nam có những phong trào Sứ Điệp Từ Trời, Nhà Chúa Cha…

2.        Trong khi theo bài Tin Mừng thánh Marcô chúng ta vừa nghe “sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo”. Các Ông theo bài sách Tông Đồ Công Vụ là những người được chính Chúa “đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần” và ủy thác cho các ông làm “chứng nhân cho Người tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”.

3.        Dầu vậy các ông nhiều khi dán “mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi” mà quên sứ vụ trên mặt đất của mình, nên thiên thần đến nhắc nhở phải trở về hành trình đi thi hành cho đến khi Người đến trong sự cầu nguyện để “xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển” cho mọi người có thể nhận biết và tin “công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời” và “Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người” như Tông Đồ Phaolô nài xin cho cộng đoàn Êphêsô.

Phải nói rằng TIN MỪNG VỀ ĐỨC GIÊSU trong mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm loan báo Nước Thiên Chúa, mầu nhiệm hình thành Giáo Hội của Người, mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Người, và mầu nhiệm Người còn ở lại trong Giáo Hội cho đến tận thế để kiện toàn và làm sung mãn thân thể Ngài luôn là một thách thức đối với mọi tâm trí nhân loại. Và nếu đọc lại những lời chính Chúa nói về ngày cánh chung, và những gì sách Khải Huyền đã viết, thì hành trình tại thế của Giáo Hội cũng vẫn là hành trình phải được gột rửa bởi Thánh Thần. Thánh Thần được ban xuống từ TRÁI TIM BỊ ĐÂM THÂU của Chúa Giêsu. Nói cách khác Giáo Hội vẫn phải đi trên CON ĐƯỜNG GIÊSU đã đi từ Belem cho đến Núi Sọ vì TÌNH YÊU cho đến cùng. Chỉ có như vậy, hay nói như Chúa nói chỉ khi “nhân danh Thầy” họ mới có thể trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Không nhân danh Đức Giêsu thì tất cả chỉ là mưu chước của Satan.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B