LỄ CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM MỒNG BA TẾT 2021

Nghĩ đến công ăn việc làm, dĩ nhiên chúng ta nghĩ đến các hoàn cảnh khác nhau của mỗi người, mỗi gia đình. Nhưng tất cả đều có chung những điều kiện mà Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta :

1.        Trước hết chúng ta đều có chung vũ trụ mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con người như bài sách Sáng Thế vừa trình bày : một vũ trụ rất tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị “và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra” để họ “cày cấy và canh giữ đất đai”. Ngày nay người ta nói đến TƯ BẢN CHỦ NGHĨA và CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA để đưa ra những nguyên tắc và luật lệ cho việc khai thác TÀI SẢN CHUNG này, nhưng dù theo chủ nghĩa nào chúng ta đều thấy những lớp người BỊ LOẠI TRỪ : những người nghèo, những người mất sức lao động...

2.        Bài Tin Mừng là nền tảng cho học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo. Theo đó TÀI SẢN CHUNG được Thiên Chúa trao cho mỗi người “tuỳ khả năng riêng mỗi người” để họ SINH LỜI hầu được “hưởng niềm vui của chủ”. Ở đây có hai điều cơ bản không thể tách rời nhau cho LAO ĐỘNG của con người.

-           Phải SINH LỜI điều đó liên quan đến việc phải làm cho TÀI SẢN CHUNG càng ngày càng thêm dồi dào. Trái ngược với việc con người khai thác cạn kiệt mọi tài nguyên mà chúng ta đang chứng kiến. Một ví dụ cụ thể như việc đánh bắt thủy sản thay vì dùng những phương tiện đánh bắt truyền thống, nhiều người lại dùng cho nổ mìn tiêu diệt hết thủy sản bé cũng như lớn.

-           Phải có chủ đích làm cho NIỀM VUI CỦA CHỦ được lan tỏa đến mọi người, mọi thọ tạo. Mà NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG, đây là SỰ SỐNG trong SINH KHÍ CỦA CHÚA. Lao động phải chiếu dãi cho muôn loài muôn vật HƠI THỞ YÊU THƯƠNG của Chúa.

3.        Và đó cũng là lời của Thánh Tông Đồ dân ngoại “Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời CHÚA Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.

 

Lm. Giuse Nguyễh Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B