LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN – ÔNG BÀ CHA MẸ

MỒNG HAI TẾT 2021

Anh chị em,

Những lời trong sách Huấn Ca chỉ có thể áp dụng cách tuyệt đối chính xác cho các thành viên Gia Đình Nazareth :

1.   Trước hết phải nói đến Người Con là Đức Giê-su là Người mà Tin Mừng luôn nói tới là ‘NGƯỜI CON’ đẹp lòng Chúc Cha mọi đàng, và cũng là NGƯỜI CON luôn vâng phục Cha Mẹ mình với tâm tình thờ kính và hiếu thảo. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà không chỉ Cha Mẹ Người được mọi ÂN SỦNG. Và chính Người khi trao Mẹ Người cho Môn Đệ, người muốn cho Môn Đệ cũng mặc lấy Tâm Tình thờ kính hiếu thảo của Người mà phụng dưỡng Cha Mẹ. Và Môn Đệ dược kể là dòng dõi của Cha Mẹ Người, “một gia tài quý báu... sẽ muôn đời tồn tại” đó là Giáo Hội. Chính trong Giáo Hội mà “công đức của các ngài không chìm vào quên lãng”, vì Giáo Hội luôn nói đến công đức và vinh quang của Mẹ Maria và thánh Giuse.

2.   Kế đến là nói đến NGƯỜI MẸ, mà công đức có thể gói gọn trong biến cố “XIN VÂNG” lời Sứ Thần để đón nhận NGÔI LỜI NHẬP THỂ nhờ Ân Sủng và Quyền Năng Chúa Thánh Thần. Và rồi NGƯỜI MẸ tiến tục thi hành cho CON những gì lề luật Chúa dạy : dâng con trong Đền Thờ, đưa con vào Hội đường mỗi ngày thứ 7, giới thiệu con cho những ai cần đến Người ... và nhất là hiệp ý với con trong hiến lễ Thánh Giá, cuối cùng đón nhận các môn đệ của con để chăm lo cho họ với ân sủng Thánh Thần...NGƯỜI MẸ sống cho Con, vì Con và với Con.

3.   Với Thánh Giuse như tông huấn TRÁI TIM NGƯỜI CHA cho thấy trong sự âm thầm và khiêm tốn đã đem hết trái tim của một người cha để  bảo vệ, phục vụ và chăm lo cho gia đình bằng luôn lắng nghe Lời Chúa và làm theo những gì Lời Chúa muốn’

Qua các thành viên gia đình Nazareth, chúng ta thấy Gia Đình xoay quanh trọng tâm của mình là ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ. Và Đức Giê-su lại quy cuộc sống của mình vào Chúa Cha và những người Chúa Cha trao cho Người chăm sóc. Nơi Gia Đình này không thấy việc “dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”.

Sự tôn kính ông bà cha mẹ tổ tiên rõ ràng đòi hỏi chúng ta phải CẦU NGUYỆN, phải DÂNG LỄ cầu nguyện cho các Ngài vi được mấy người trong các Ngài đã sống trọn hảo Lời Thiên Chúa đã muốn các Ngài chu toàn trách nhiệm theo cách thức của Gia Đình Thánh Gia.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B