LỄ MINH NIÊN MỒNG MỘT TẾT 2021

Nhân dịp Ngày Đầu Năm kính chúc CHA PHÓ, CHA AN-TÔN, mọi gia đình, mọi người một NĂM MỚI luôn có “Thiên-Chúa-ở-cùng” để luôn có NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

Ước gì như tiên tri Isaia đã loan báo “trời cũ đất cũ” cùng với những hệ lụy tăm tối biến mất đi, nhường chỗ cho “trời mới đất mới... từ nơi Thiên Chúa mà xuống” đem lại cho tất cả “nguồn nước trường sinh”, cho cuộc sống luôn “vui mừng và luôn mãi hỷ hoan” trong NĂM MỚI. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho tất cả trở nên NGUỒN HOAN HỶ và nên NỖI VUI MỪNG.

Trời mới đất mới hay Giê-ru-sa-lem mới “là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại”, thưa anh chị em đó chính là GIÁO HỘI mà mọi người đã được mời gọi bước vào nhờ các Bí Tích của Chúa, cách riêng là BÍ TÍCH LỜI CHÚA và BÍ TÍCH THÁNH THỂ. Chính LỜI và THÁNH THỂ mỗi ngày làm ra GIÁO HỘI.

Trong Giáo Hội, LỜI và THÁNH THỂ đã thay thế điều mà Luật xưa dạy “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”, để mọi thành viên có thể “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi” mình, vì chỉ có LỜI và THÁNH THỂ mới là TÌNH YÊU TRAO BAN VÀ THA THỨ. Bời vì LỜI và THÁNH THỂ đến từ CHA TRÊN TRỜI, Đấng đã cho “mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. Và LỜI cũng như THÁNH THỂ luôn kêu gọi chúng ta “hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Nếu những năm tháng cũ, chúng ta đã không quan tâm SỐNG TRONG,SỐNG NHỜ, SỐNG VỚI GIÁO HỘI, chúng ta thấy cuộc sống quá nhiều nước mắt và sự chết vây bọc, thì bước qua NĂM MỚI hãy để GIÁO HỘI đồng hành với anh chị em để Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” nhờ LỜI và THÁNH THỂ NGƯỜI.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B