THỨ BẢY TUẦN THÁNH-LỄ VỌNG PHỤC SINH 2021

Anh chị em rất thân mến

Chúng ta đã cùng tung hô CÂY NẾN PHỤC SINH là ÁNH SÁNG ĐỨC KITÔ khi rước cây nến PHỤC SINH rồi đặt CÂY NẾN ngay Giảng Đài là để nhắc nhở chúng ta một điều là phải nhờ ÁNH SÁNG PHỤC SINH của Chúa mà hiểu LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ đã được ghi chép trong KINH THÁNH và hiểu hành trình của chính chúng ta đến với ƠN CỨU ĐỘ.

Khi tường thuật việc TẠO DỰNG Thiên Chúa đã tạo dựng bằng LỜI CỦA NGÀI, để chúng ta hiểu rằng SỰ SỐNG của chúng ta là SỰ SỐNG trong NGÔI LỜI, và khi phạm tội bất phục tùng, con người chỉ còn sự-sống-hay-chết của mọi tạo vật. Ngược lại khi Abraham đã hoàn toàn VÂNG PHỤC LỜI CHÚA MỜI GỌI ông đã sẵn sàng hiến cả mạng con mình thì THIÊN CHÚA hứa “ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển” nhưng vẫn mới chỉ là sự sinh-tử nối tiếp nhau.

Và khi giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập Thiên Chúa muốn chứng thực rằng chỉ khi con người bước đi theo LỜI CHÚA dạy thì sự sống của con người mới ra khỏi cảnh vực thế tục tội lỗi.

Các tiên tri qua mọi thời đại chung quy cũng chỉ muốn nói lên “Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống”, điều đó cũng chỉ là mệnh lệnh này của Chúa “Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, nhưng vì thánh danh Ta”, Người hành động để mọi dân tộc nhận biết ý nghĩa chân thực của cuộc sống trần gian như Lời Thiên Chúa đã nói với Israel “Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ”. Nhưng Thiên Chúa chỉ “tự thánh hoá” cách vĩnh viễn trong hành động này của CON MỘT NGÀI là Đức Giêsu, Đấng đã cầu nguyện “con xin thánh hiến chính mình con , để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”. SỰ THẬT cũng chính là SỰ SỐNG của Người, là SỰ SỐNG TÌNH YÊU VĨNH CỬU giờ đây được hiến dâng cho các môn đệ trên Thánh Giá.

Vì vậy Thánh Phaolô mới khẳng định về SỰ SỐNG của những người tin “tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người... khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa... anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Đức Giêsu đã tự thánh hiến SỰ SỐNG LÀM NGƯỜI khi bằng lòng VÂNG PHỤC Ý CHÚA CHA, bằng lòng chịu chết trên Thánh Giá để TÔN VINH CHÚA CHA. Người cũng đã được TÔN VINH khi từ cõi chết SỐNG LẠI TRONG SỰ SỐNG VĨNH HẰNG, sự sống Người vốn có từ đời đời trong lòng Chúa Cha. Và Người trao ban sự sống này cho môn đệ để họ cũng được SỐNG ĐỜI ĐỜI TRONG NGƯỜI.

Người tín hữu đứng trước cảnh ngộ bị tổn thương, bị rơi vào ngay cả nguy cơ phải chết họ cũng được nhắc nhở “đừng sợ  bởi vì “Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại” và đến trước nơi người tín hữu đang phải đối diện, để họ được gặp Người, Đấng sẽ đem họ lên với Người trong vinh thắng sự chết để SỐNG MÃI. Vấn đề còn lại cho họ là phải đến ĐIỂM HẸN của ĐỨC KITÔ để gặp Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B