THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2021

Anh chị em

Chúa Giêsu ngay từ lúc sinh ra đã được Cha Mẹ Người thi hành cho Người tất cả những gì Lề Luật dạy, thế nên ngay từ lúc lên 12 tuổi hằng năm Cha Mẹ Người vẫn đem Người lên Đền Thánh Giêrusalem tham dự những ngày lễ, cách riêng dịp Lễ Vượt Qua. Nhưng lần này “Trước ngày Lễ Vượt Qua”, Người đã mừng Lễ với các môn đệ. Chắc chắn ở đây phải có sự khác biệt mà chúng ta cần suy nghĩ và khám phá :

-      Trước hết Người đã tỏ ra là Người GIA TRƯỞNG trong GIA ĐÌNH CÁC MÔN ĐỆ của Người, và tất cả các môn đệ đều đã nhìn nhận nơi Người tư cách GIA TRƯỞNG và họ là GIA ĐÌNH đích thật của Người để có thể cùng Người mừng lễ VƯỢT QUA thay vì trong mổi gia đình riêng của họ. Khi cử hành TAM NHẬT VƯỢT QUA này, chúng ta có thực sự nhìn nhận mối tương quan chúng ta thuộc về GIA ĐÌNH CỦA CHÚA và Đức Kitô là ĐẦU CỦA GIA ĐÌNH này không?

-      Việc Người mừng lễ trước một ngày có ý nghĩa thế nào? Chúng ta có nhận ra điều này không? Trong Tiệc Lễ Vượt Qua theo bài sách Xuất Hành, chúng ta thấy phải có con chiên không tỳ ố, có bánh không men và nghi thức ăn tiệc, nhưng BỮA TIỆC VƯỢT QUA của Chúa với các môn đệ chiều nay không phải là Lễ của Người Do Thái mà chỉ là DẤU CHỈ CHO LỄ VƯỢT QUA CỦA NGƯỜI sẽ diễn ra ngày hôm sau mà CHÍNH NGƯỜI LÀ CON CHIÊN VẸN SẠCH BỊ SÁT TẾ mà Thiên Chúa trong mọi GIAO ƯỚC trước đó đã loan báo cho Dân Người. Và chính ĐÂY MỚI LÀ LỄ VƯỢT QUA vĩnh viễn của Thiên Chúa nhằm CỨU ĐỘ Dân Người cách dứt khoát qua mọi thời đại. Trong khi Lễ Vượt Qua của người Do Thái chỉ là Tương Niệm một biến cố quá khứ.

-      Thánh Gioan thay vì mô tả tiệc Vượt Qua với các nghi thức, Thánh Nhân lại muốn bày tỏ NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA của tiệc Vượt Qua này với một lời “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng”. Vâng cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, CON CHIÊN VẸN SẠCH CỦA THIÊN CHÚA, sẽ dùng chính MÁU MÌNH ĐỔ RA, để thanh tẩy GIA ĐÌNH CỦA CHÚA. Vừa mang ý nghĩa “Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa”, đồng thời cũng là RỬA SẠCH các môn đệ khi “Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”. Trước đó bằng việc cho môn đệ ở với Người, đi theo Người, để Người dùng LỜI mà dạy dỗ họ Người đã TẮM cho họ, giờ Người “chỉ cần rửa chân” cho họ để hoàn tất việc THANH TẨY.

-      Với các môn đệ, Người thiết lập và tấn phong họ làm Linh Mục ngay trong Tiệc Vượt Qua này cũng là một điều khác biệt và hoàn toàn mới so với tiệc của người Do Thái. Với tất cả các môn đệ nam cũng như nữ trong đó có chúng ta, Người đều cho tham dự vào chức Tư Tế Cộng Đồng của Người, cho họ tất cả đều là DÂN TƯ TẾ, riêng các linh mục qua 12 tông đồ còn là TƯ TẾ THỪA TÁC để họ trở nên GIA TRƯỞNG gia đình Chúa mà cử hành TIỆC VƯỢT QUA CỦA NGƯỜI, cũng có nghĩa là các Ngài phải trở nên CON CHIÊN BỊ SÁT TẾ và dùng Máu mình để RỮA CHÂN CHO NHAU VÀ CHO MỌI THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH như Người dạy “nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” để bắt chước và nên Giống với Người.

Giờ đây tôi thi hành lệnh Chúa Truyền trong ý thức rằng tôi cũng cần được anh chị em cầu nguyện cho tôi và các cha được Chúa tha thứ mọi lỡ lầm và thiếu sót khi không làm cho đích thân Chúa hiện diện trong gia đình để YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN CÙNG như Người mong muốn.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B