CHÚA NHẬT II MV 2020

 

Nếu chúng ta tin như Thánh Tông Đồ Gioan “ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có” (Ga 1,17) thì ân sủng và sự thật ấy trước tiên đã được Thiên Chúa  ban cho những người trẻ là Giuse và Maria để các Ngài làm nên một GIA ĐÌNH hạnh phúc dù nghèo và phải trải qua nhiều gian khổ. Và rồi ân sủng và sự thật ấy lại được ban cho người trẻ Gioan Tiền Hô để hướng dẫn anh vào hoang địa dù phải “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng” nhưng được hạnh phúc là người dọn đường cho Chúa đến và chỉ cho người ta Đấng “sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”. Và rồi ân sủng và sự thật ấy đã cứu chữa và biến đổi bất kể là ai, dù là những tội nhân, nếu họ đón nhận Người như Tin Mừng luôn đề cập. Và cách đặc biệt Người đã chọn, đã gọi 12 môn đệ, hầu như đều trong tuổi trẻ của họ, để cho họ ĐỒNG HÀNH với Ngài, làm họ nên GIA ĐÌNH MỚI của Người, trở nên NÔI CỦA ÂN SỦNG VÀ SỰ THẬT cho các gia đình trần gian.

Mọi người trẻ hôm nay có thể cảm thấy con đường gia đình của mình dường như có nhiều hố sâu, nhiều núi đồi, nhiều quanh co khiến họ luôn bất an có khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Isaia đã lên tiếng bảo “Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm!... Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống trị”. Nhưng như Thánh Phaolô vừa nói “vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất” và Người sẽ ban cho chúng ta “trời mới đất mới”.

Vấn đề là Thiên Chúa chờ đợi người trẻ phải dọn đường cho Chúa đến, không phải con đường ở ngoài, mà là con đường bên trong con người của chính mình. Đành rằng cho dù là hố sâu, là núi đồi, là quanh co bởi tội lỗi đến đâu, nhưng nếu biết trải nó ra trước Nhan Chúa thì “Chúa sẽ ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi”, để anh em có thể “sống thánh thiện và đạo đức”. Chúng ta đã chứng kiến một Giakêu đã mở toang không những nhà mà cả trái tim trước sự hiện diện của Chúa mà Chúa đã nói “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” vì đơn giản là “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” và vì Người “muốn mọi người ăn năn sám hối”. Đành rằng là như thế, nhưng làm sao gặp Chúa đây?

Cũng như xưa Chúa nói với các môn đệ “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái”, Chúa đã cHọn người trẻ ngay trong Bí Tích Rửa Tội và các Bí Tích để người trẻ được sống với Người trong GIA ĐÌNH HỘI THÁNH NGƯỜI. Chính trong các Bí Tích và Hội Thánh mà Chúa gặp người trẻ để ban ân sủng và sự thật nhằm thánh hóa người trẻ và đem lại cho họ NIỀM HY VỌNG SỰ SỐNG SUNG MÃN VÀ BẤT DIỆT. Vậy người trẻ cần đem Bí Tích và Hội Thánh vào trong gia đình mình để Bí Tích và Hội Thánh biến đổi gia đình trở thành hình ảnh của Trời Mới và Đất Mới.

Cử hành MÙA VỌNG trong gia đình, người trẻ vì “mong đợi trời mới đất mới” cho gia đình thì hãy dọn cho gia đình một HANG ĐÁ để nói lên sự “mong chờ và thôi thúc Chúa đến”, và mời mọi người cùng đi đón Chúa trong các Bí Tích (Sám Hối và Thánh Thể), và đón Hội Thánh về nhà mình. Vì chính CHÚA LÀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B