LỄ NỬA ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trong huấn dụ trưa Chúa Nhật thứ tư mùa vọng đã nhấn mạnh đến một thực tế : Ngày nay văn hóa tiêu thụ đang cướp mất NIỀM VUI GIÁNG SINH. Đối với Thiên Chúa ngày nay ở khắp mọi nơi Giáo Hội có quá nhiều con cái như “bị ruồng bỏ”, các nhà thờ dường như càng ngày càng trở nên “chốn hoang vu” mà Isaia vừa nói đến. Bởi vì văn hóa tiêu thụ đang lôi loài người rời xa NIỀM VUI TIN MỪNG. Cụ thể càng ngày ƠN GỌI TU TRÌ càng giảm thiểu, vì các gia đình trẻ hôm nay còn mấy gia đình “luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài”.

Thánh Phaolô đã nhìn lại lịch sử Dân Chúa nhận ra rằng Thiên Chúa chủ động can dự vào lịch sử để cho Dân Chúa được như Isaia đã nói “Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư”, khi gọi và “chọn Tổ phụ” Abraham, chọn và gọi Môsê, chọn và gọi Đavid, cuối cùng phải sai CON MỘT NGÀI là “Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”. Điều cần nhìn và chiêm ngắm những người Chúa đã chọn có một cuộc sống theo văn hóa TÌNH THƯƠNG, không hưởng thụ mà chỉ biết trao ban, và phải trải qua cảnh sống nghèo khổ và luôn biết từ bỏ. Đó là những gì Thánh Matthêu muốn nhấn mạnh trong hoàn cảnh Giáng Sinh của Đức Giêsu, trong danh hiệu của Người “là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Sự kiện có mầu nhiệm Giáng Sinh Giáo Hội luôn xác tín trong KINH TIN KÍNH : “Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”. Giáo Hội cũng luôn lặp lại mỗi ngày lời của chính Chúa Giêsu “NÀY LÀ MÌNH THẦY SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON”, và đó là TẤT CẢ TIN MỪNG Giáo Hội muốn loan truyền qua mọi thời đại và mọi nơi.

NIỀM VUI GIÁNG SINH không hệ tại những cái đẹp bề ngoài, cho dù chúng ta vẫn cần những niềm vui đó là để chúng ta đi vào NIỀM VUI CỦA MÁNG CỎ NGHÈO HÈN nơi THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA. Niềm vui mà gia đình Abraham, gia đình Giuse, gia đình Thánh Lê Thị Thành NIỀM VUI các Ngài chỉ nhận được qua mọi hy sinh, kể cả hy sinh mạng sống.

Xin cầu chúc mọi gia đình đón được NIỀM VUI GIÁNG SINH để được hạnh phúc và an bình trong năm mới.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B