Gọi ý Giảng Lễ

Chúa Nhật 19 Thường Niên, ( B)

 

I.    Bài Tin mừng  hôm nay cho ta nghe tiếp cụôc đối thoại giữa người Do thái và ĐG, sau khi Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Qua cụôc đối thoại, Chúa muốn suy nghĩ và hiểu biết của người Do thái đi lên thêm nữa, Chúa muốn dẫn họ càng lúc càng đến gần sự thật về con người Ngài.

 

Họ là những con người nặng đầu óc thế tục, nghĩa là chỉ nghĩ đến những cái trứơc mắt , như được có bánh ăn, được có sự no đủ, sự sống, hạnh phúc của thể xác và của đời sống  hằng ngày. Họ là những con người thực nghiệm, nghĩa là chỉ tin điều gì mình thấy được, mình dễ hiểu. ĐG ao ước đưa họ đi sâu dần vào mầu nhiệm và mạc khải của Ngài.

 

Ở đây Ngài nói rõ thêm cho  họ về tư cách thật của Ngài, về chân tướng, về căn tính, về gốc gác của Ngài. Ngài quả quyết mình là Đấng từ trời xuống, vì được Chúa Cha sai đến, là Đấng độc nhất trông thấy Chúa Cha, là Đấng ban tặng chính thịt mình để con người đựơc sống lại và sống đời đời. Ngài dán tiếp cho thấy Ngài là một với Chúa Cha, đến nỗi ai tin Ngài hay đến với Ngài đều đã phải do Chúa Cha lôi kéo, và ai đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với Ngài, vì tin Ngài cũng là một với tin Chúa Cha.

Đấy thật là những quả quyết táo bạo, và khó chấp nhận đối với người Do thái. Càng nghe Ngài, họ càng xầm xì, càng phản đối. Họ không muốn chấp nhận những mạc khải thật qúy báu và lớn lao của Ngài, do đó cũng không hiểu được giá trị của các lời Chúa nói và của việc ăn bánh Ngài ban tặng là chính Ngài, chính thịt Mình Ngài.

Nhìn họ, có lẽ Ngài nhớ ngay đến đám dân cứng tin ngày xưa đã từng nhiều lần phản đối Gia-vê và lãnh tự Mô-sê của họ trong sa mạc – hoặc đám dân chạy theo thói thờ ngẫu tượng từng tìm hại mạng sống của tiên tri Ê–li-a khiến ông phải chạy trốn lên núi Ho-rép.

 

II.  Ngày nay, ĐG  đang muốn ngỏ lời với chính chúng ta. Về phưuơng diện tự nhiên, nhiều lúc ta cũng như người Do thái, thấùy khó hiểu những lời Chúa nói, nhất là lời hứa ban sự sống đời đời. Ta ý thức rằng từ ngàn xưa, giấc mơ của mọi thế hệ loài người là được sống trường thọ, là được trẻ mãi không già, là không phải ốm đau và không phải chết. Ơũ mọi thời, ngành y khoa miệt mài nghiên  cứu và phát minh, vẫn không giúp con người khỏi chết.

 

Nhưng mặt khác, ta lại thấy những lời Chúa nói là hiểu đựơc và đáng tin, bởi vì Ngài thực  sự là Thiên  Chúa, Đấng chân thật và quyền năng, vừa không lừa dối ta, vừa có khả năng thực hiện được như mình phán hứa. Và ta cũng nhận rằng những điều Chúa nói hiện đang có thật trong lời Chúa  và Bí tích Thánh Thể

 

* Khi ta tin lời Chúa, ta sẽ cảm nghiệm hiệu năng của lời Chúa. Mà tin đây không phaỉ là chọn lời này bỏ lời kia theo ý riêng mình, mà là tin trọn vẹn để đựơc Chúa ban sự khôn ngoan và sự sống của Ngài cho ta.

 

* Cũng thế, khi ta đến với ĐG Thánh Thể, tham dự thánh lễ sốt sắng, rứơc Mình Máu thánh, nghiêm túc tham dự cả bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, ta sẽ có đựơc thần lương còn quý hơn bánh  và nứơc đã giúp Eâ-li-a có sức đi đường lên núi Ho-rep, ta sẽ như Ê-li-a trở nên vô địch trong trận chiến đức tin  - đồng thời ta sẽ nên con cái của sự bình an và nên một thân mình với nhau trong ĐK, nhờ đó cuôc sống chung loại trừ  được nhiều xung khắc hận thù và chan hoà tình huynh đệ.

 

Chính nếp sống cá nhân và cộng đoàn của ta sẽ là một minh chứng hùng hồn cho sự thực có trong những lời nói khó hiểu của Chúa.

 

Vấn đề là chúng ta có đức tin chân thành và mạnh mẽ hay không.

 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta củng cố lại đức tin của mình, gia  tăng lòng mộ mến đối với lời Chúa, đến với việc đọc Kinh thánh và đến vơiù ĐG trong Bí tích Thánh Thể.

 

Ta hãy tin Ngài là chính Bí quyết trường sinh đang ở giữa ta và hãy tin tưởng  nhận ngài làm Thày của đời ta, hơn là nghĩ đến và tìm kiếm những vị thày hay vị tôn sư nào khác

 

An-tôn Trần Thế Phiệt, DCCT

4-8-2003


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà