Gợi Ý Giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên( B)

2003

 

I. Trong cuộc sống nhiều người hoặc bản thân chúng ta có lúc bị bó buộc phải xác định lập trường hay phải có một chọn lựa dứt khóat. Ta không thể ở trong một tình trạng ẫm ờ , nửa chừng.

 

        Nhưng đối với kẻ tin chúng ta, không sự chọn lựa nào quan trọngcho bằng chọn lựa Chúa , xác định lập trường trước mặt Chúa và trước lời Chúa. Chính vì thế theo bài đọc I, sau khi kế vị ông Môsen, đưa dân chọn vào đất Hứa và bình định sơn hà, kết thúc giai đoạn long đong, chuẩn bị một giai đoạn mới, ông Gio-su-ê đã đòi dân mình tái xác định niềm tin của họ đối với Gia-vê

 

        Và cũng vì thế, theo đoạn Tin Mừng Gio-an hôm nay, Đức Giê-su muốn dân chúng từng đi theo Ngài, nhất là các môn đệ của Ngài, hãy nói lên chọn lựa dứt khoát của họ: tin Ngài hay khước từ Ngài, ở lại với Ngài hay rời bỏ Ngài. Sở dĩ Ngài đòi hỏi điều đó, vì đời trần gian của Ngài đã bước vào giai đoạn cuối cùng , trong đó Ngài chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó là thực hiện cuộc cứu thế, thiết lập Nước trời. Đã đến lúc Ngài chọn các môn đệ đích thực, những kể chấp nhận đồng hành với Ngài trong con đường hẹp của Tin mừng và bền đỗ cộng tác với Ngài, nối tiếp sứ mạng của Ngài

 

        Lý do thứ hai khiến Ngài đòi hỏi như thế, đó là vì thời cánh chung đã đến . Ngài hiện diện đây, đem Nước trời vào trần gian, đặt con người trứơc cơ may cuối cùng mà nếu không nắm lấy, người ta sẽ như kẻ bị lỡ dịp hiếm có duy nhất trong đời. Đoạn Tin mừng hôm nay là đỉnh cao và tận điểm của câu chuyện về phép lạ hoá bánh ra nhiều. Từ việc ban dư dật bánh nuôi thân xác, Đức Giê-su nâng cao dần nhận thức của dân chúng, dẫn họ đến mặc khải về thứ bánh bởi trời cần và qúy hơn gấp bội, về thân thế và tư cách Ngài là Đấng từ trời mà đến, Đấng ban lời và bánh mang lại sự sống đời đời, để cuối cùng buộc dân chúng và môn đệ xác định lập trường của họ đối với Ngài. Nhiều người đã bỏ đi vì không thể chấp nhận những mạc khải khó hiểu thậm chí phi lý của Ngài như khi Ngài bảo thịt Ngài là của ăn ban sự sống vĩnh cửu. Chỉ có Nhóm Mười hai mà thánh Phê-rô là đại diện, vừa tuyên tín Ngài là Đấng thánh của Thiên  Chúa, vừa quyết tâm trung thành đến cùng với Ngài.

 

II. Chúng ta không ở vào thời điểm quyết liệt như các tông đồ ngày trứơc

 

+ Tuy thế, việc chọn Chúa vẫn luôn luôn là việc quan trọng hàng đầu trong đời sống chúng ta

-    vì nó có tính quyết định đối với hạnh phúc hay hoạ khốn của chúng ta, chứ không như nhiều chọn  lựa khác ở đời.

-       vì nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với ta, nó xác định cả một hướng đi mà đích điểm là sống hay chết đời đời, chứ không chỉ có ảnh hưởng cách hời hợt hoặc mau qua như nhiều quyết định khác trong đời sống

 

+ Dĩ nhiên, đối với ta cũng như người Do thái, tin Chúa thường là điều khó. Khó theo hai nghĩa, một mặt có nhiều lời của Chúa khó hiểu theo suy nghĩ tự nhiên, nhiều mầu nhiệm trong đạo vượt quá khả năng hiểu biết của ta, mặt khác việc tin Chúa đòi buộc ta phải keo sơn gắn bó mãi mãi với Chúa , phần nào  giống như liên hệ lứa đôi và tình yêu  phu phụ mà thánh Phaolô nói đến trong bài đọc II, đồng thời phải dấn thân sống như mình tin, nghĩa là nhiều khi phải lội ngược giòng, phải sống khác những người chung quanh, để nên giống như  Chúa và phù hợp với lời Chúa dậy. Tin không phải là biết suông, nhận suông các lời Chúa nói, không phải là thuộc Kinh thánh mà là phải đi đến cùng các đòi hỏi của Chúa

 

+ Có điều tuy tin Chúa là điều khó, nhưng chắc chắn là con đường độc nhất đưa đến sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu, bởi vì chỉ một mình Chúa  là Đấng chân thật, là Đấng có những lời ban sự sống đời đời. Chỉ một mình Chúa là Đấng tốt lành xưa kia đã dẫn dân chọn ra khỏi nhà nô lệ là nứơc Ai cập, đã làm những việc kỳ diệâu cho họ như ông Gio-suê xác tín và nay mọi lúc vẫn đang là Đấng ân cần quan tâm, săn sóc cuộc sống chúng ta. Xin Chúa ban thêm đức tin cho tất cả chúng  ta, để ta tiếp tục bứơc đi theo Ngài. xin Chúa giúp chúng ta can trường thắng vượt mọi thủ thách và bền đỗ đến cùng với Chúa. Cuối cùng, chúng ta đừng quên kiểm điểm lại lòng tin và sự chọn lựa của mình, nhất là vào những thời điểmquan trọng trong cuộc sống, đồng thời  theo dõi , củng cố đức tin cho những ngừoi thuộc quyền coi sóc chúng ta, như con em mình, lớp kế thừa mình, cách riêng khi một giai đoạn kết thúc, khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc  đời họ./.

 

21/8/2003 .

Antôn Trần Thế Phiệt


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà