ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ VÀ CON NGƯỜI TRẦN TỤC

(CN 25 năm B)

 

Nghe bài đọc I về  người công chính, chúng ta thật thương cảm. Theo Ysaya mô tả, người công chính là người vô tội, không làm hại ai, không xấu tính hay sống độc ác bất công, không gây khổ cho ai. Thế nhưng phường vô đạo lại thù ghét, làm khổ. Chúng bàn tính đặt cạm gài bẫy. Chúng tìm cách hạ nhục xúc phạm, vừa để xem người đó hiền lành kiên nhẫn đến đâu, vừa để thử xem Thiên Chúa có bênh đỡ người đó hay không.

 Sở dĩ chúng căm tức chỉ vì tự cảm thấy bị cản trở và lên án trong lối sống của mình. Người công chính không làm gì chúng, người công chính rất trong sạch đơn sơ, nhưng nguyên sự có mặt của người đó bị chúng coi là cái gai nhức nhối,  là chùm ánh sáng chiếu rọi, phơi bày tâm địa và lối sống tiêu cực của chúng.

 

Một tình cảnh đáng thương như thế không phải là hiếm có. Tại nhiều môi trường, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hoặc nghe nói có người rất hiền lành mà lại bị những người khác chỉ trích dè bỉu và không muốn có sự hiện diện.

 

Một trường hợp cụ thể Tin Mừng nói đến, đó chính là Dức Yêsu. Ngài không phải là kẻ gian ác, thế nhưng trong những năm hoạt động công khai, càng ngày Ngài càng bị nhóm Biệt phái, luật sĩ để ý, xoi mói, ghen tức và bàn định tiêu diệt. Ngài biết trước mình sẽ bị nộp vào tay họ, sẽ bị giết chết.

 

Ta có thể nói : sở dĩ cuộc đời Đức Yêsu sẽ đi đến kết cục đó, một phần vì ác tâm của phia đối thủ, một phần vì đó lại chính là  đường lối của Chúa Cha. Người như đành để mặc kẻ xấu được thể hiện tâm địa của ho. Người muốn công cuộc cứu thế đi qua đau khổ. Người muốn Đấng Thiên sai của Người phải chịu thông khổ như Người Tôi Tớ, phải hy sinh đến cả mạng sống.

 

Sau một thời gian dài chuẩn bị, Đức Yêsu đã công khai mạc khải vê đường lối cứu thế đó và vê số phận của Ngài. Đó cũng chính là đường lối Ngài sẽ giúp các tông đồ ngày càng hiểu rõ thêm và Ngài muốn các ông bước theo.

 

Thế nhưng như đoạn Tin Mừng vừa kể, các ông tỏ ra rất chậm hiểu, rất chậm thấm. Vừa nghe Ngài mạc khải về kết cục đời Ngài, các ông đã vội suy tính và tranh luận với nhau về địa vị, vai vế nay mai. Với lời tuyên bố của Thầy mình về Khổ nạn, Phục sinh, có 3 hướng lập tức mở ra trước mắt các ông : một là Nước Thiên Chúa mà Thầy rao giảng đã đến nơi rồi – hai là Thầy sẽ chịu thương khó nhiều – ba là Thầy sẽ sống lại. Tuy vậy, trong 3 hướng đó, các ông chỉ bám vào hướng thứ nhất là Nước Thiên Chúa sắp đến, Thầy sẽ lên làm Vua, mình sẽ có chức tước nào. Còn chuyện Thầy chịu khổ chịu chết do các đối thủ, đó là chuyện có lẽ không xảy ra, bởi Thầy có dư quyền năng đập tan âm mưu của Biệt phái, luật sĩ vì Thầy đã tùng làm bao nhiêu phép lạ một cách dễ dáng. Còn giả như Thầy phải chết thật, thì như niềm tin đã có từ lâu trong dân tộc chúng ta (từ thời Êgiêkiel, Macabê, Đaniel) : đến ngày tận thế, xác mọi người sống lại, Thầy cũng sẽ sống lại. Lời Thấy báo vể sống lại chắc là theo nghĩa đó.

 

Những phản ứng và bàn luận đó của các tông đồ cho thấy con người trần tục nơi các ông thật mạnh sức, thật dai dẳng. Các khuynh hướng tự nhiên của con người thật mãnh liệt biết bao. Đức Yêsu sẽ còn phải đào luyện, tác động rất nhiều, các tông đồ mới hiểu ra và mới trở thành những môn đệ đồng cảm với Ngài

 

Nói như thánh Giacôbê tông đồ trong đoạn thư hôm nay, con người xác thịt nơi các tông đồ Chúa và  nơi mỗi chúng ta có rất nhiều tính mê, tật xấu. Khuynh hướng của nó là chỉ nhắm hưởng thụ, thỏa mãn các dục vọng đê hèn. Đó là nguyên nhân tạo ra biết bao lộn xộn trong tâm hồn cá nhân và biết bao xung đột tranh giành trong đời sống xã hội, cộng đồng. Đó cũng là lý do khiến luôn có khoảng cách lắm khi xa vời giữa đường lối của Chúa và thực tế cuộc sống chúng ta. Thay vi  bước theo Chúa thì chúng ta thường chiều theo các đam mê trần tục, Thay vì khiêm tốn phục vụ mọi người, chúng ta thường chỉ muốn được hơn kẻ khác, ở trên kẻ khác. Thay vi chấp nhận tinh thần từ bỏ, chúng ta lại bám chặt vào những giá trị mau qua hoặc ở lại với con người  trần tục của mình, còn lâu chúng ta mới dám vác thập giá theo Chúa, nhất là dám hién mạng sống mình vì Chúa.

 

Ta xin Chúa kéo chúng ta lại với Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta có sức tấn công và thắng lướt các đam mê, các khuyết điểm, và ngày càng đầy lửa yêu mến, để nên giống Chúa, để có khả năng bước theo Ngài, đi vào đường lối cứu độ của Đức Chúa Cha.

 

     Lm. Antôn Trần thế Phiệt

GỢI Ý GIẢNG LỄ B