CHÚA NHẬT 30 B TRONG NĂM ĐỨC TIN

 

Theo đoạn Tin Mừng Maccô hôm nay, Đức Yêsu đang tiếp tục đi lên Yêrusalem để thi hành kế hoạch cứu thế của Chúa Cha. Ngài vẫn dẫn đầu nhóm các tông đồ và đoàn người đông đảo, có thiện cảm với Ngài. Họ đang khiếp sợ vì linh cảm các Biệt phái, Luật sỹ sẽ tìm giết Thầy họ và họ bước đi nặng nề, tượng trưng cho một nhân loại chậm chạp mà Chúa Yêsu thấy đã đến lúc phải kéo lên và đem ra khỏi tình trạng hiện tại.

Đúng lúc đó, một người mù kêu cứu Ngài, hình ảnh của một nhân loại lầm than, đang khát khao mong chờ một vị Cứu tinh mà Sách Thánh bảo sẽ là Con Vua Đavit. Và Chúa Yêsu đã nhận lời kêu van, đã chữa anh một cách giản dị, bằng cách chỉ phán một lời : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh “, không cần làm những việc như các lần Chúa chữa kẻ tật nguyền khác.

Vậy việc Chúa chữa anh mù Bartimê vừa là một phép lạ có thật vừa chứa đựng nhiếu ý nghĩa sâu xa. Anh mù tượng trưng cho Dân Cựu Ước ngồi trong bóng tối và nhân loại đang bị bóng tối của tử thần bao phủ chung quanh. Nhưng Thiên Chúa đã lên tiếng gọi và sẽ thay đổi hẳn cuộc sống của kẻ lầm than, không trông thấy gì và không biết đường đi. Anh mù vừa được Chúa lên tiếng gọi, đã hất bỏ áo choàng, nhảy chồm dậy và đến cùng Chúa. Đó cũng là hình ảnh con người có sức sống mới, giã từ quá khứ đen tối, hân hoan nhảy mừng như tù nhân được ra khỏi nhà tù, và vừa khi trông thấy được, anh mù nhập vào đoàn người đi theo Đức Yêsu lên Yêrusalem.

Phép lạ Chúa Yêsu thực hiện vừa làm ứng nghiệm lời báo trước của ngôn sứ Yêrêmia, khích lệ an ủi Dân Chúa đang bị lưu đầy, sắp được tha về và được hồi hương trong hồ hởi hân hoan – vừa nhắc nhở các môn đệ còn khiếp sợ hay nghi ngờ, đừng cứng tin nữa, nhưng hãy bắt chước anh mù, nhìn nhận Chúa là Đấng Cứu thế và vững tâm đi theo Chúa rtên đường cứu thế.

 

Hiểu như vậy, các bài Lời Chúa hôm nay thật hợp với Năm đức tin vừa bắt đầu và gợi lên cho chúng ta  nhiếu suy nghĩ :

+ trước hết là giá trị của dức tin :

·         đức tin giúp người ta nhận ra Chúa và vượt qua cái trông thấy bên ngoài, để đạt tới bản chất thật của con người và sự vật. Cụ thể nhờ đức tin được Thiên Chúa khơi lên trong lòng, anh mù nhận biết  Đức Yêsu là  Con Vua Đavit, nghĩa là Đấng Cứu thế

·         đức tin phú ban cho người ta một sức mạnh và một sự bạo dạn, lướt thắng mọi cản trở, kể cả những khi nó bị thử thách, như anh mù cứ kêu to và càng kêu to hơn, khi bị những kẻ khác la rầy quát nạt.

+ Nhân Năm đức tin,

·         chúng ta kiểm điểm chính mình và tự hỏi đức tin của mình hiện nay đang thế nào, đang ở tình trạng hay mức độ nào,

·         chúng ta cũng nghĩ đến một sự kiện có thật, giống như tình trạng khác biệt giữa nhóm môn đệ Chúa và anh mù Bartimê, để mà ái ngại và thức tỉnh mình, đó là đôi khi người không “có đạo” như ta vẫn hay gọi, hay người ngoài Hội thánh lại có một lòng tin vững mạnh và chân thành hơn chính các Kitô hữu chúng ta. Do đó, ta cần xin Chúa  ban thêm đức tin cho chúng ta,

·         Cuối cùng, ta cũng cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ trong Hội thánh, những Thượng tế trong Giao Ước mới, những người nối tiếp và đại diện Đức Kitô mà dìu dắt chúng ta. Chắc chắn các ngài có một trách nhiệm lớn đối với dức tin của bậc giáo dân, mặc dù các ngài là những con người đầy giới hạn và hén yếu, và mặc dù đức tin bắt nguồn từ Chúa, do Chúa ban, do Chúa tác động, nhưng dù muốn dù không, chính sự quan tâm, chính  nỗ lực và những phương pháp của các ngài trong việc huấn luyện đức tin, nhất là chính gương sống đức tin, cũng như đời sống thấm nhuần đức tin nhiều hay ít của các ngài, là một nguyên nhân, một yếu tố rất đang kể, làm cho đức tin của người giáo dân được phát triển, được vững mạnh hay bị yếu kém, bị sa sút, bị khủng hoảng.

 

Antôn Trần thế Phiệt, DCCT.


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà