CHÚA NHẬT 4 MC B (2018)

Anh Chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Có thể nói Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay đặc biệt muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn một điều duy nhất cho Gia Đình Người đó là “đến cùng sự sáng”. “Sự sáng đã đến thế gian” dó chính là “Con Một Thiên Chúa”, Đức Giêsu Kitô.

Trải dài suốt lịch sử Dân Cựu Ước, cũng chính là lịch sử SỰ SÁNG của Lòng Thương Xót Chúa khi Ngài “luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ”, nhằm hướng dẫn họ đi trong ánh sáng thật là tin và đi theo Lòng Thương Xót của Ngài. Vào thời Cựu Ước Lòng Thương Xót Chúa được các sứ giả loan báo và giải thích chính là Lề Luật, là Đền Thờ Giêrusalem, nơi Thiên Chúa ban cho Gia Đình Người những ân sủng của  lòng từ bi của Chúa”. Đón nhận và sống gắn bó với Lề Luật, với Đền Thánh là đi trong “sự sáng”. Nhưng thực tế thật phũ phàng “tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem”. Nhưng“vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người”, ngay cả khi Gia Đình Chúa bị phân sáp vào các dân ngoại thời điểm mà “Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá”, thì Thiên Chúa đã sai “Cyrô, vua xứ Ba-tư,… thúc đẩy tâm hồn hoàng đế … ban chiếu chỉ : xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa… Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa… hãy tiến lên ”.

Trong tuần lễ trước chúng ta đã được nghe Tin Mừng tường thuật là Đền Thờ đã trở thành “nơi buôn bán” thành “hang trộm cướp”, và Chúa Giêsu tuyên bố “nội trong 3 ngày sẽ xây dựng lại”, Đền Thờ mới chính là “Thân Thể Người”. Thân Thể mà Người đã nói với Nicôđêmô hôm nay “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời”. Chính THÂN THỂ CHÚA GIÊSU bị treo lên là ÁNH SÁNG THẬT đã đến trong thế gian, ánh sáng của Lòng Thương Xót, của Lòng Từ Bi “mà Chúa đã dự liệu” “để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta”. Ánh Sáng không phát ra từ đền đài sang trọng, không phát ra từ vinh hoa phú quý của quyền lực, nhưng từ THÂN THỂ BỊ TREO LÊN, BỊ ĐÂM THÂU. Và chính trong THÂN THỂ ấy “vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại”.

Mọi gia đình, cách riêng các gia đình trẻ chúng ta hôm nay có lẽ cũng phải nhận rằng chúng ta “đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng”, bởi vì chúng ta quá mong chờ những đền đài sang trọng, ưa chuộng những vinh hoa phú quý và như Dân Cựu Ước, chúng ta thường “bắt chước những sự ghê tởm” của những kẻ không tin. Thánh Phaolô khuyên chúng ta : hạnh phúc, ơn giải thoát, tất cả “Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ”. Hãy cùng nhau tự nhủ “Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên”, tiến lên cùng THÂN THỂ BỊ TREO LÊN của Chúa Giêsu, để cùng nhau làm thành GIA ĐÌNH VINH HIỂN của Chúa, trở thành nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B