Chúa Nhật Phục Sinh Năm B 2018

Anh chị em thân mến,

Trong kinh Tin Kính chúng ta sẽ cùng Giáo Hội mọi nơi mọi thời truyên xưng tất cả mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô từ khi nhập thể cho đến chết và Phục Sinh là “vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi”. Vì loài người, nhưng Thiên Chúa lại thực hiện qua một gia đình : trước hết là gia đình Abraham, rồi gia đình Đavid và sau cùng là gia đình Giuse-Maria.  Mầu nhiệm ấy nói theo Thánh Phaolô chính là “Chiên Vượt Qua của ta” để chúng ta được “sống lại với Đức Kitô”.

Nhưng để đạt tới niềm tin ấy, chúng ta hãy nghe Thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên tại Giêrusalem đã nói về sự hình thành chính niềm tin của ông như thế nào:

1.   Trước hết cùng mọi người phải là biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét”. Không chỉ là cái biết hời hợt mà là cái biết có thể trở thành “chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem”. Chắc chúng ta cũng thấy có sự khác biệt sâu xa giữa 2 điều hiểu biết ấy, bởi vì mọi người hôm nay cũng có thể biết như đa số người Do Thái thời Chúa Giêsu về Giêsu thành Nazareth, nhờ đọc các trình thuật trong các sách Tin Mừng, nhưng cũng như họ, chẳng những không tin mà còn đóng đinh Người, thậm chí như Giuđa đã bán Người. Còn cái biết trở thành chứng nhân như Phêrô là một HỒNG ÂN như ông nói “chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước”. Đức Tin là một HỒNG ÂN nhưng không của Thiên Chúa. Hồng ân đó đã đến với ông cũng như đến với Gioan như là ánh sáng giúp các ngài “hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết”.

2.   Để hiểu Kinh Thánh có một điều kiện mà như thánh Phaolô nói phải đọc “đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh tuyền và chân thật”. Tất cả các biệt phái luật sỹ cũng như Giuđa và ngay cả các tông đồ cũng đã đọc Kinh Thánh nhưng dưới lăng kính vinh quang trần tục của dân tộc họ nên họ “còn chưa hiểu” về Đức Giêsu như Người là. Vấn đề là phải nhìn nhận mình là con người tội lỗi, là con người yếu lòng tin, là con người bất xứng trước con người của Đức Giêsu : cao cả, quyền năng và tinh tuyền để khám phá ra như Phaolô đã nói rằng “Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” lúc đó chúng ta mới khiêm tốn nài xin Người nâng dậy.

3.   Áp dụng vào đời sống hôn nhân và gia đình chúng ta cũng thấy hôn nhân và gia đình người tín hữu chúng ta vẫn chỉ là một thực tại trần tục bị lôi kéo bởi biết bao thứ men gian tà, ác độc, nếu như chúng ta không tìm hiểu đời sống hôn nhân gia đình dưới ánh sáng của Kinh Thánh để hiểu và chấp nhận sự sống của hôn nhân và gia đình được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa, thì gia đình chúng ta vẫn còn nằm trong bóng tối sự chết. Chớ gì Hồng Ân của Chúa Phục Sinh luôn sáng lên trong gia đình anh chị em, và điều đó anh chị em có được mỗi khi anh chị em nhờ đọc Kinh Thánh mà đem Thánh Thể Chúa vào gia đình anh chị em cùng với Mẹ Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B