LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Anh chị em rất thân mến,

Cùng với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 giờ đây trước Nhan Thiên Chúa đang ngợi khen LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, và cùng toàn thể Giáo Hội chúng ta hợp lòng tạ ơn, chúc tụng ngợi khen LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã thương chúng ta và cứu độ chúng ta nhờ Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Lời Chúa trong Thánh Lễ này giúp chúng ta hiểu LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã bày tỏ cho chúng ta như thế nào để chúng ta cũng biết sống LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA như vậy.

1.   Trước hết như Chúa Phục Sinh mỗi khi đến gặp gỡ môn đệ đều có Lời và Hành Động khiến cho môn đệ được BÌNH AN. Và đó là ý muốn của Thiên Chúa Cha khi sai Người đến trong thế gian, và giờ đây cũng là ý muốn của Người khi Người sai môn đệ ra đi. Phải nói đây là cốt yếu của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA là làm cho cuộc sống loài người được BÌNH AN thật. Hay nói cách khác như Lời Người từng nói “Ta đến cho chiên được sống và sống dồi dào”. Và do đó mọi cách sống của chúng ta gây ra những bất an cho anh chị em mình là đi ngược lại LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

2.   Sự Bình An Chúa trao ban, là sự Bình An đến từ Thánh Thần là TÌNH YÊU trong lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, và đó là điều khác biệt với sự bình an thế gian ban tặng. Và cho dù khi gặp môn đệ “Người thổi hơi” để ban Thánh Thần cho các ông, tuy nhiên phải nhờ Đức Maria dạy bảo và cùng cầu nguyện, Thánh Thần mới tác động mạnh mẽ và biến đổi con người môn đệ trở thành chứng nhân cho Người.

3.   Bởi vì sự Bình An hay Thánh Thần Bình An chỉ đến qua chân tay và cạnh nương long bị đâm thâu của Chúa Giêsu, mà khi đến với môn đệ Người đã bảo các ông “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Vấn đề không phải chỉ là những thương tích, nhưng là vấn đề người môn đệ phải thấy và tin đó là bằng chứng của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, và qua đó THÁNH THẦN BÌNH AN được đổ xuống “cùng máu và nước”.

4.   Cộng đoàn tín hữu tiên khởi ở Giêrusalem là biểu tượng CỘNG ĐOÀN ĐÃ LÃNH NHẬN BÌNH AN của Chúa mình, đã được biến đổi từ những con người nhiều đam mê ích kỷ trở thành một cộng đoàn “tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung”. Cụ thể “những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ”. Ngày nay có còn thấy sự BÌNH AN như thế trong mỗi giáo xứ, mỗi giáo họ, mỗi gia đình hay không? Hay lối sống thế gian ích kỷ và tham vọng đang chiếm hữu lòng trí chúng ta, từ linh mục đến giáo dân. Thực tế là các cộng đoàn của chúng ta hôm nay có quá nhiều những tranh chấp, những so đo, những tính toán, đang khép lại mọi cánh cửa không đón nhận và loại trừ anh chị em mình.

5.   Có lẽ chúng ta phải nhờ Mẹ Maria giúp chúng ta nghe lại lời Thánh Gioan Tông Đồ đã viết và xác tín rằng “Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý” mới cho chúng ta “chiến thắng thế gian” để làm nên một cộng đoàn BÌNH AN và trao ban BÌNH AN.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B