CHÚA NHẬT 6 PS B 2018

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Với Lời Chúa trong Thánh Lễ này, chúng ta có thể nói đây là những chỉ dẫn rất cụ thể để nhận biết và sống một thực tại rất quan trọng nhưng lại có quá nhiều mộng tưởng trong đời sống hôn nhân và gia đình nhân loại : đó là THỰC TẠI TÌNH YÊU.

1.   Trước hết YÊU là đón nhận, đó là nhận định của thánh Phêrô khi ông nói “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận”. Thực ra khi nói “ai kính sợ Người và thực hành sự công chính” không có nghĩa là những người đã có sự toàn hảo, vì nếu là thế thì đâu còn cần tới Phép Rửa bởi Thánh Thần. Sự đón nhận của Thiên Chúa mà Phêrô muốn nói chính là đón nhận họ trong Phép Rửa bởi Nước và Thánh Thần. Thánh Vịnh đáp ca cũng nói khi công bố ơn Cứu Độ của Người chỉ vì “Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel” trong khi dân Israel luôn là dân bội bạc. Trong đời sống hôn nhân và gia đình chính khi biết “đón nhận” với lòng nhân hậu và trung thành để “sủng ái” mới là YÊU.

2.   Tiếp đến YÊU vì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Yêu không phải vì đã được yêu, mà chỉ vì là con cái của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, nghĩa là muốn và đến với người mình yêu nhằm bổ khuyết những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa để nhờ đó mà người yêu được sống, như thánh Phaolô và thánh Gioan viết trong thư của các ngài. Thật khác xa với những thứ yêu của chúng ta. Chúng ta luôn đòi hỏi người mình yêu phải xứng đáng về mọi mặt. Và rất dễ dàng dứt bỏ người yêu khi họ không đáp ứng những đòi hỏi của chúng ta.

3.   Và nhất là YÊU đồng nghĩa với việc ở lại trong tình yêu của Chúa. Chính Chúa đã nói như thế trong bài TIN MỪNG “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, cũng như chính Người đã yêu trong TÌNH YÊU của Cha.

-      Điều này đòi giữ lệnh truyềnCác con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.

-      Đức Giêsu đã yêu thế nào : Người đón nhận mỗi người như là người Chúa Cha trao phó cho Người gìn giữ và chăm sóc. Người gìn giữ bằng “tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy”, Người chăm sóc bằng “tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”, để họ “đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái … tồn tại” và “để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”. Chính vì thế Thánh Phaolô mới nói rằng “Đức Kitô là Đấng đã yêu thương tôi và phó nộp mình vì tôi” và trong tình yêu đó Thánh Tông Đồ đã yêu tín hữu của mình khi không đòi hỏi họ điều gì cho Người, mà còn là hiến cả mạng sống Người cho họ.

Và cả ở điểm này chúng ta cũng thấy sự khác biệt rất lớn so với tình yêu chúng ta thường nói với nhau trong gia đình.

4.   Hoa trái của TÌNH YÊU : Thánh Gioan nói điều như là HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU mà có lẽ chúng ta chẳng gặp thấy trong chữ Yêu của loài người “hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa.” Các cha mẹ hôm nay mong muốn điều gì như là hoa trái cho tình yêu của họ đối với con cái họ? Đó chẳng phải là những điểm tốt nơi học đường, những cấp bằng được xã hội công nhận, những công ăn việc làm, những tài sản bảo đảm cho cuộc sống…. Còn điều con cái đã được sinh ra bởi Thiên Chúa hầu như chính cha mẹ đã che dấu, nói gì đến việc lo cho con cái nhận biết Thiên Chúa.

5.   Chớ gì Lời Chúa giúp chúng ta làm mới lại hai chữ TÌNH YÊU đã sinh ra chúng ta và cứu độ chúng ta trong Đức Giêsu/.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B