Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay là những câu chuyện về những con người cụ thể như Samuel, như Anrê, như Simon, hay như các tín hữu Corintô, đó cũng là từng con người trong mỗi gia đình hôm nay.

Đứng về mặt xã hội trần thế mà nói tất cả và mỗi con người đều có một lý lịch cá biệt theo cách nhìn của những người xung quanh : Samuel chỉ là một cậu bé được cha mẹ dâng vào phục vụ trong đền thờ dưới sự hướng dẫn của Thấy Thượng Tế Heli, Anrê là em của Simon trong gia đình thuyền chài ở Galilê. Các tín hữu ở Corintô với những hoàn cảnh xã hội khác nhau nhưng có chung một danh hiệu đó là các Kitô hữu.

Tuy nhiên mỗi con người khi có sự can thiệp của Thiên Chúa đều đã có một định mệnh, một sứ vụ, một cuộc sống hoàn toàn thay đổi : Samuel chẳng hạn, sau khi đáp lại Lời Chúa gọi bằng lời “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe” thì Kinh Thánh nói “Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa” để rồi sẽ trở thành một Đại Tiên Tri trong Israel.

Hay như Anrê cách riêng Simon khi gặp gỡ Chúa lập tức sự thay đổi đã được chính Chúa sắp đặt khi đổi tên cho ông “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. Để rồi từ đó các ông phải “trở thành những kẻ chài lưới người”, và riêng Simon với tư cách là Phêrô là “Đá” sẽ trở thành nền móng của Hội Thánh Đức Giêsu.

Và các tín hữu Corintô nhờ bí tích rửa tội thì ngay cả thân xác họ cũng đã mang một định mệnh mới “thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô” và “thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần” đến nỗi “anh em không còn thuộc về chính mình” “Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn”. Và do đó các tín hữu phải có cuộc sống mới, là phải “tôn vinh Chúa trong thân xác anh em”.

Từ đó các gia đình, do bí tích hôn phối họ lãnh nhận từ Đức Giêsu, thì đời sống hôn nhân và gia đình của họ cũng được thay đổi và có sứ vụ mà thánh Phaolô nói hôn nhân của họ chính là mầu nhiệm hôn nhân giữa Đức Kitô và Hội Thánh Người, để làm nên Hội Thánh tại gia của Chúa.

Chúng ta thấy giữa cách nhìn của Lời Chúa với cách nhìn của trần gian chúng ta về phẩm chất, định mệnh, sứ vụ của mỗi con người cụ thể có những khác biệt lớn lao đưa đến hai lối sống và ứng xử khác nhau mà thánh Phaolô gọi là một lối sống theo Thần Trí của Chúa và một lối sống tội lỗi dù ngoài hay trong thân xác.

Muốn có lối sống theo Thần Trí thì điều kiện cũng rất cụ thể như Tin Mừng vừa đề nghị qua lời của chính Chúa Giêsu “Hãy đến mà xem” và “Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. Ngày xưa thì người ta có thể đến và xem cùng ở lại với con người Giêsu tại thế. Ngày nay chúng ta vẫn có thể đến, xem, và ở lại với Chúa Giêsu cách đặc biệt cụ thể trong Bí Tích Thánh Thể, và trong những con người bé mọn là người nghèo, là những kẻ bị loại trừ, bị tù đầy, bị bách hại vì chính nơi những con người này Thiên Chúa và Chúa Giêsu luôn “mạc khải cho … biết những mầu nhiệm nước trời”.

Vì thế, thưa các gia đình trẻ, chúng ta cần trân trọng phẩm giá, định mệnh và sứ vụ của từng người trong gia đình theo Thần Trí Thiên Chúa, và phải hết lòng giúp mỗi người trong gia đình phát huy phẩm giá đó bằng việc hãy cùng nhau “đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” trong bí tích Thánh Thể và nơi người nghèo của Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B