CHÚA NHẬT 5 TN B 2018

Câu chuyện ông Gióp trong Cựu Ước không chỉ là câu chuyện cá nhân của ông gặp mọi thử thách lớn lao, mà cũng còn là câu chuyện về thái độ, quan điểm của người thân trong gia đình, và của các bạn hữu đối với ông, đáng để chúng ta, cách riêng các gia đình trẻ suy nghĩ.

Ông Gióp là người giàu có và đạo đức. Thế nhưng Satan đã xin Chúa để chúng thử thách ông mà theo chúng ông sẽ không trung tín với Chúa. Chúng đã làm chết các đoàn súc vật, rồi làm chết các con của ông, sau cùng chúng gây lở loét khắp người ông. Và mặc dù ông cũng có vẻ như buồn bã qua những lời than thở như chúng ta vừa nghe công bố nhưng ông đã kiên vững chấp nhận những đau đớn đó cách mạnh mẽ.

Điều đáng chú ý là, người thân nhất trong gia đình, chính là vợ ông, sau khi khuyên ông đừng tin vào Chúa không được, bà liền đay nghiến mạ lỵ ông vì những mất mát to lớn của gia đình. Không chỉ có thế, mà ngay cả những bạn hữu thân thiết và khôn ngoan cũng vào hùa khuyên ông hãy bỏ Chúa.

Đau đớn vì những mất mát, lại còn bị ruồng rẫy và bỏ rơi trong cô đơn chống chọi với thử thách, nhưng ông có một quan điểm về cuộc sống thoạt nghe tưởng như là yếm thế bi quan “Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”. Nhưng đó chính là bản chất thực của kiếp người, nếu như tách rời khỏi Thiên Chúa. Ông muốn trả lời cho những mạ lỵ và khinh bỉ của vợ và bạn hữu rằng đời sống của con người chỉ có thể tồn tại và hạnh phúc khi được đón nhận như là QUÀ TẶNG TÌNH YÊU CỦA CHÚA. Và câu trả lời ấy được chứng thực khi Chúa ban lại cho ông súc vật và con cái phong nhiêu hơn.

Quà Tặng Tình Yêu của Chúa nhiều lần chúng ta đã cùng khẳng định đó chính là CON NGƯỜI ĐỨC GIÊSU. Bài Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu có một khát khao được rao giảng Tình Yêu của Cha cho mọi thành khắp xứ Giuđea bằng Lời và bằng sự Chữa Lành “Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ” kể cả các vùng ngoại biên.

Vì vậy những môn đệ của Người như Phaolô cảm thông và chia sẻ khát vọng ấy của Thầy và Chúa mình đã coi việc loan báo Tin Mừng Tình Yêu không chỉ là bổn phận mà còn là “nhu cầu” và là “phúc”. Tin Mừng được thánh Tông Đồ cụ thể “tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi”. Nỗ lực ấy đã hình thành rất nhiều gia đình lớn của Chúa tại vùng Tiểu Á. Những gia đình có thể đứng vững trước mọi thử thách và bách hại.

Qua những Lời Kinh Thánh trên, các gia đình chúng ta cần xác định rằng hạnh phúc và sự bền vững của gia đình bị tổn thương hay tan vỡ hoàn toàn không do những thử thách, những đau khổ, những mất mát dù về của hay về người, mà bị tổn thương và đổ vỡ do TIN MỪNG TÌNH YÊU của Chúa không được loan báo và không được đón nhận. Chớ gì mỗi thành viên gia đình có thể nói như thánh Phaolô “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.

Lm. Giuse Nguyễn Hưu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B