CHÚA NHẬT 21  2018

 

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Lời Chúa chúng ta vừa nghe đề cập tới một vấn đề trong đời sống gia đình vừa cụ thể lại vừa quan trọng : vấn đề lựa chọn những tương quan trong mọi sinh hoạt gia đình. Cha ông chúng ta cũng đã chẳng thường dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đó sao?

Khi đã đưa dân vào đất hứa, ông Giosuê đã triệu tập tất cả các chi tộc và nói với toàn dân “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai”, và riêng ông và gia đình ông “sẽ tôn thờ Chúa”.

Chúa Giêsu cũng đã đặt vấn đề với các môn đệ “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” khi thấy có “nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa”.

Qua đó chúng ta thấy xuyên suốt lịch sử cứu độ từ thời cựu ước đến thời tân ước Thiên Chúa luôn chờ đợi và tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người. Thời cựu ước Thiên Chúa thường tỏ hiện Tình Yêu của Người qua những biến cố vĩ đại của quyền năng như dân chúng đã bày tỏ “Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua.” Dù vậy Ngài không bao giờ làm áp lực để đòi họ phải chọn Người. Còn với Đức Giêsu Người bày tỏ Tình Yêu qua sự khiêm hạ và ban cho dân Lời Thần Trí và Sự sống cùng với sự hiến mạng sống mình. Qua đó chúng ta thấy được cái giá mà Thiên Chúa phải trả cho quyền tự do lựa chọn của con người, đó là cái giá của Tình Yêu chân chính: chúng ta luôn phải lựa chọn bằng tự do của mình.

Trong đời sống gia đình chúng ta luôn phải làm những lựa chọn giữa những tương quan hoặc với những thực tại trần thế mà Giosuê diễn tả qua các biểu tượng “các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở”, hoặc lựa chọn sống theo Tình Yêu của Chúa, sống theo “lời thần trí và là sự sống” như Phêrô đã lựa chọn thay cho nhóm 12 “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Lời thần trí ban sự sống dẫn chúng ta đi tới việc thiết lập mọi tương quan cho gia đình theo cách thức của chính Chúa “nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh” : “Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo”. Từ đó nẩy sinh sự “phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô”. Mọi tương quan phải đi từ Tình yêu của Đức Kitô và hướng về Tình Yêu này.

Nhưng lựa chọn như thế thật là điều rất khó, và luôn phải làm đi làm lại như lịch sử cứu độ cho thấy, bởi vì như Chúa nói “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Nhưng làm sao chúng ta nhận được hồng ân này, nếu chúng ta không mở rộng trái tim mình, mở rộng gia đình mình cho Lời Thần Trí và Sự Sống: Lời mà hôm nay được ban tặng trong các Bí Tích. Khi không đón nhận các Bí Tích thì mọi lựa chọn của chúng ta cho gia đình chỉ là lựa chọn tương quan với các thực tại trần thế, những thực tại chỉ là tro bụi theo bản chất của chúng. Những thực tại tro bụi ấy chỉ có sự sống nhờ Lời Thần Trí mà con người đón nhận đem lại cho chúng sự giải thoát khỏi kiếp bụi tro. Và đó cũng là sứ mạng Thiên Chúa trao cho gia đình nhân loại ngay từ đầu khi Người nói với Ông Bà nguyên tổ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B