LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2018

Anh Chị Em và các Gia Đình Trẻ thân mến,

1.   Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật không chỉ là biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mà quan trọng hơn còn là sự xuất hiện một cộng đoàn mới, nói đúng hơn là một gia đình nhân loại mới : một gia đình mà tuy mọi thành viên đều là người Galilê, và còn là dân chài lưới hầu như không qua trường lớp nào, thế mà tất cả họ lại trở thành nhân tố khiến cho mọi dân đến từ nhiều nước, nhiều miền có thể nghe, có thể hiểu sứ điệp họ “ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa”. Đó chẳng là Tin Vui lớn lao, là Tin Mừng vĩ đại nhất cho nhân loại sao? Một gia đình nhân loại, từ gia đình nhỏ đến các gia đình lớn, luôn phải sống trong sự không thể hiểu nhau, luôn cãi cọ, tranh chấp. Sự xuất hiện của Gia Đình Hội Thánh với sứ vụ và khả năng kiến tạo một ngôn ngữ khiến cho mọi sắc dân, mọi tiếng nói có thể nghe và hiểu những kỳ công của Thiên Chúa, trở thành dấu chỉ và thực tại của hòa bình yêu thương không những là cần thiết mà còn là đường hy vọng cho mọi gia đình và toàn thể nhân loại.

2.   Thánh Phaolô trong đoạn thư gời tín hữu Corinto đã mô tả bản chất của Gia Đình Mới ấy như sau : “trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”. Chúa Giêsu cũng đã nói về Gia Đình Mới này khi nói với Nicodemo “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần”, vì thế Người cũng bảo các môn đệ “Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”, và thánh Tông Đồ đã khẳng định Gia Đình bởi Thánh Thần này là Thân Thể của chính Đức Kitô.

3.   Công việc của Chúa Thánh Thần chúng ta vẫn hằng tuyên xưng là Đấng Ban Sự Sống. Sự Sống của Thiên Chúa, Sự Sống của Tình Yêu vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu trao ban và tha thứ. Vì vậy Chúa dạy các môn đệ khi ban Thánh Thần cho họ “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Trong đời sống thực tế của mỗi gia đình nhân loại không có nhu cầu nào khẩn thiết hơn nhu cầu Tình Yêu Trao Ban và Tha Thứ. Và tình yêu như thế chỉ có nơi Chúa Thánh Thần. Tất cả mọi tội lỗi và sự bần cùng về tinh thần cũng như vật chất đều nhằm hủy diệt Sự Sống Tình Yêu Trao Ban và Tha Thứ, và tự sức con người không thể cưỡng lại. Sự Sống này được ban tặng từ “tay và cạnh sườn” của Đấng bị đóng đinh. Càng để cho “Nước và Máu” từ cuộc Tử Nạn của Chúa chảy vào tâm hồn, thì sự sống gia đình nhân loại mới trở thành Sự Sống Tình Yêu Trao Ban và Tha Thứ được. Nhưng như thánh Phaolô đã từng nói về bản thân người “tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

4.   Điều đặc biệt mà các sách Tin Mừng và sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy là Thánh Thần luôn được ban tặng cho “các môn đệ đang tề tựu một nơi”, nghĩa là cho công đoàn và từng thành viên đang tụ họp vì mục đích là làm cho họ trở thành Gia Đình Mới. Và nếu Thánh Thần có được ban cho cá nhân thì cũng là để họ phục vụ lợi ích chung. Và bằng chứng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần chính là làm cho mọi người Yêu Thương nhau và Tha Thứ cho nhau. Cộng đoàn Thánh Thể được Chúa thiết lập chính là vì mục đích này : nơi gia đình Chúa tụ họp để được lãnh nhận SỰ SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN VÀ THA THỨ để làm thành gia đình dấu chỉ và thực tại của BÌNH AN.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B