LỄ MÌNH MÁU THÁNH 2018

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Dựa vào Lời Chúa trong Thánh Lễ này và trong năm hướng về các gia đình trẻ, chúng ta suy nghĩ về tương quan giữa Mình Máu Thánh Chúa với hôn nhân và gia đình Kitô hữu chúng ta.

1.   Trước hết phải nói đến bản chất GIAO ƯỚC trong 2 thực tại : Ngay từ thời Môsê chúng ta đã nghe nói “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”. Và với Đức Giêsu khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể Người đã tuyên bố “Này là Máu Ta, Máu giao ước mới sẽ đổ ra cho nhiều người”. Giao Ước cũ thời Môsê hay Giao Ước Mới của Chúa Giêsu đều nhằm tới việc biến đổi gia đình nhân loại trở thành gia đình của Chúa. Việc biến đổi này không đi qua những luật lệ phong tục trần gian mà qua chính bản chất và tác động của GIAO ƯỚC.

2.   Đây là GIAO ƯỚC GIAO HÒA : Trong khi Giao Ước hôn nhân và gia đình nhân loại thường đặt nền tảng trên QUYỀN và TRÁCH NHIỆM được diễn tả qua phong tục và luật lệ, từ quan niệm đó khi QUYỀN và TRÁCH NHIỆM bị xâm hại, nó tạo nên những căng thẳng và khủng hoảng dẫn đến sự đổ vỡ. Trong khi bản chất mọi Giao Ước do Thiên Chúa thiết lập đều đặt nền tảng trên SỰ GIAO HÒA : chính Thiên Chúa đã luôn đi bước trước trong giao ước này, Ngài đã đến với dân tội lỗi, cứng đầu cứng cổ bằng Lời, hay qua các Tiên Tri, và cuối cùng qua Máu của chính Con Một Người nhằm hướng dẫn dân biết “hiến dâng lên Chúa … hy lễ giao hoà” và như thánh Phaolô đã viết “nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời”. Ở đây chúng ta không hề thấy có QUYỀN hay TRÁCH NHIỆM dù là về phía Chúa hay về phía dân, mà tất cả đều là sự TỰ NGUYỆN trong TỰ DO.

3.   GIAO ƯỚC TRỞ THÀNH HIẾN LỄ : Trong khi Giao Ước hôn nhân và gia đình nhân loại thường hướng tới an khang và thịnh vượng về mọi mặt và nó cuốn hút mọi năng lực và tài lực cho mục đích này, do đó khi gặp trở ngại, thách đố, hay thất bại thường cũng kéo theo những nghi ngờ, những khủng hoảng. Còn Giao Ước Thiên Chúa thiết lập lại hướng tới một Hiến Lễ, hiến lễ của Chính Người và điều kỳ diệu của Giao Ước này là đưa con người nên một với Lễ Hiến Dâng của Người. Thực ra bản chất của mọi Giao Ước đều là sự trao ban chính bản thân như một lễ dâng hiến như là điều kiện thiết yếu thi hành giao ước. Sự khác biệt nằm ở chỗ trong hôn nhân và gia đình thường sự hiến dâng luôn kèm theo điều kiện, còn hiến dâng trong Giao Ước Thiên Chúa là sự hiến dâng không điều kiện kèm theo và mới đúng là một HIẾN LỄ.

4.   GIAO ƯỚC LỐI MỞ VÀO MỘT CỘNG ĐỒNG LỚN HƠN : trong khi giao ước hôn nhân và gia đình lại thường được sống khép kín trong cộng đồng nhỏ bé của mình khiến làm cho nó trở thành tách biệt với cộng đồng rộng lớn hơn, tạo ra những tranh chấp và mâu thuẫn với các gia đình khác, thì Giao Ước Thiên Chúa thiết lập lại dẫn dắt một lối sống “cho nhiều người” và “vì mọi người” để như thánh Phaolô nói mọi người “lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ”. Đó chính là lối sống của Giao Ước gia đình thánh Giuse-Maria-Giêsu, từ gia đình 3 người ở Nazareth hướng tới Gia Đình Hội Thánh trong nhà Tiệc Ly qua ngả đường Thánh Giá, và đó là lối sống của Hội Thánh theo công đồng Vaticano “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ.

Tất cả những khía cạnh của GIAO ƯỚC trên đây đều tìm thấy một cách sung mãn trong Bí Tích Thánh Thể, và đó là lý do mà Công Đồng Vaticano mới khẳng định “Phụng Vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội.”. Thực tế như là hiệu quả của Bí Tích Tình Yêu này, nếu như đời sống gia đình biết cơ cấu và sống theo cơ cấu của Phụng Vụ Thánh Thể thì gia đình sẽ là một gia đình hạnh phúc và thịnh vượng bền vững.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B