TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 2018

Anh chị em rất thân mến,

Khi gần hoàn tất cuộc Thương Khó, từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu nói với Mẹ và người môn đệ, Đại Diện cho gia đình mới của Người, như là lời trăn trối : “Hỡi Bà, này là con Bà” và “Này là Mẹ con” và Tin Mừng viết “Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình”. Những lời này vô cùng quan trọng cho mỗi gia đình Kitô hữu hôm nay.

Nhưng trước hết chúng ta cần nhớ rằng Gia Đình mới của Chúa, trong đó có mỗi gia đình chúng ta, thực sự “không thuộc về thế gian này”, vì trong gia đình kitô hữu hay trong gia đình Hội Thánh mỗi con người đều là “những kẻ Cha đã trao phó cho Con”, vì thế “Con chẳng để mất người nào”. Và để làm được điều đó như Isaia nói “người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. … người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành”. Và như thế “người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu”. Điều đó có nghĩa là điều làm nên gia đình của Chúa chính là Thánh Giá Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là có Mẹ Người dưới chân Thánh Gia

Và vì vậy, sống như Người cũng có nghĩa trước hết phải nhìn vào mọi người, kể cả kẻ bắt bớ mình, đánh đập mình, giết mình đều là “Chén Cha Ta đã trao” và thay vì giận dữ, đối kháng, không những Người tha thứ, chữa lành mà còn cầu xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cho dù, cũng như Philatô, họ luôn khẳng định “Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao”, vì theo Người thì “Quan chẳng có quyền gì .., nếu từ trên không ban xuống cho”. Nói cách khác Người nhìn mọi người và mọi thái độ của họ trong cái nhìn của chính Thiên Chúa.

Vì thế, mỗi gia đình chúng ta muốn có bình an và hạnh phúc thì dứt khoát phải “nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua” để sống được như Người “Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm nhân.”. Nếu trong gia đình, mỗi người đều biết cư xử như vậy với mọi người thì chắc chắn “sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời”.

Nhưng như Isaia từng viết “Ai mà tin được điều chúng ta nghe”, vì vậy trong gia đình chớ gì luôn vang lên lời Thánh Vịnh “Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại”. Để có thể cầu nguyện như vậy chúng ta cần bắt chước gia đình non trẻ của Chúa, “lãnh nhận Bà về nhà mình”. Chính Mẹ sẽ cùng cầu nguyện, dạy cho gia đình mới cầu nguyện và cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, như xưa ở Giêrusalem Mẹ đã làm như thế cho Hội Thánh sơ khai, để Hội Thánh nhận được Thánh Thần : Thánh Thần của Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ quy tụ, hợp nhất và là sự Bình An, là sức mạnh để mọi người sống Tin Mừng mà quy tụ con cái Thiên Chúa về một gia đình duy nhất bất chấp sự chống đối, bách hại của thế gian.

Không có Mẹ trong gia đình, không thể có Thánh Thần, và gia đình không có bình an và không thể nhiệt thành trở thành chứng nhân của Tình Yêu, Bình An, Hạnh Phúc.

Chớ gì mỗi gia đình sớm hôm biết quây quần bên Mẹ, để Mẹ dạy bảo và cầu thay nguyện giúp làm cho mọi thánh giá trong ngày trở thành NIỀM VUI THÁNH THẦN CỦA NGÀY SỐNG LẠI.


GỢI Ý GIẢNG LỄ B