Chúa Nhật 3 MV B

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Với Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay và sắc màu của Thánh Lễ này nói lên NIỀM VUI của gia đình Kitô hữu như lời Thánh Phaolô “anh em hãy vui mừng luôn” làm vang dội lại lời của Đức Maria “thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”. Vì Đấng Cứu Độ là QUÀ TẶNG TÌNH YÊU dành trước tiên cho gia đình và hôn nhân Kitô giáo. Chúng ta tiếp tục suy niệm về QÙA TẶNG TÌNH YÊU này dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay.

1.   Chúng ta bắt đầu từ bài Tin Mừng với lời Tin Mừng nói về Thánh Gioan Tiền Hô “Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng… Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng”. Theo đó Gioan muốn đồng hóa SỰ SÁNG với Đức Kitô. Sau này chính Chúa Giêsu cũng nói về Người “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”. QUÀ TẶNG TÌNH YÊU của Chúa là sự sáng mà khi đánh mất nó chính tình yêu cũng rơi vào cảnh tối tăm lầm lạc. Điều này có thể thấy rõ trong trình thuật sáng tạo. Khi Thiên Chúa trao cho Ađam Tình Yêu là Eva, ông đã có thể thốt lên điều mà không một ai sau Ông cho đến tận hôm nay có thể thốt lên “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”. Nhưng sau khi phạm tội, chính Ông lại nói “Người đàn bà Ngài cho ở với con”, tình yêu không còn là ánh sáng và đã bị bóng tối che lấp khiến Ông phủ nhận phẩm giá chân thực của bạn đời mình. Và để giải thoát loài người Thiên Chúa ban tặng QÙA TẶNG TÌNH YÊU một lần nữa trong Đức Giêsu.

2.   Ánh Sáng chiếu tỏa ra từ con người Đức Giêsu, là thứ Ánh Sáng mà người đã mượn lời tiên tri Isaia để giãi bày cho chúng ta “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. TÌNH YÊU như QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA là tình yêu thúc bách Ngài đến với người nghèo, người mà tâm hồn ngập đau thương, người bị lưu đày, bị cầm tù để công bố Năm Hồng Ân Thiên Chúa, có nghĩa là tha thứ và giải thoát họ. Đó là Tình Yêu của Thánh Thần.

3.   QUÀ TẶNG TÌNH YÊU hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn có đó, nhưng phải được đón nhận. Và thật an ủi cho chúng ta, Thiên Chúa vẫn muốn như thưở ban đầu là ban tặng cho hôn nhân và gia đình, nhưng cũng là xác định sứ mạng cao cả của hôn nhân và gia đình là họ phải làm cho tình yêu của họ đồng hóa với QUÀ TẶNG TÌNH YÊU. Và Gia Đình đầu tiên và duy nhất đã đáp lại ý định này chính là Maria – Giuse. Nơi tình yêu của Maria-Giuse chúng ta có thể nghiệm được điều Thánh Phaolô nói là tình yêu không “dập tắt Thánh Thần; không khinh khi các lời tiên tri”. Nói cách khác tình yêu của các Ngài được Thánh Thần bao bọc và được Lời Chúa soi bước chân đi.

Tuy nhiên muốn có Tình Yêu như thế, cũng như Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta cần có sự khiêm tốn để nhìn nhận mình chỉ là kẻ “sửa cho ngay đường Chúa đi”, là kẻ “không xứng đáng cởi dây giày cho Người”, bản thân “không phải là sự sáng” để hết lòng “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” Và chúng ta phải làm những điều đó từ chính gia đình mình.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B