Gợi ý: BÀI GIẢNG SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 

Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT, Ðàlạt.

 

 

Lễ PHỤC SINH có hai lễ – lễ tối thứ bảy và lễ sáng hôm nay – Cả hai lễ đều cùng mừng kính một Mầu nhiệm Đức  Kitô Phục sinh , và cùng mừng kính  cuộc Vượt Qua mới  .

Về mặt Phụng vụ, hôm nay có tính cách chủ chốt, vì là Chúa nhật  đầu, Chúa nhật  mẹ của mọi Chúa nhật  trong năm.

 

Dĩ nhiên một trong những cảm tưởng đầu tiên của chúng ta là lễ hôm nay ít long trọng hơn. Có lẽ nhiều người muốn nó thật long trọng, có những lễ nghi đặc biệt, có những bài Kinh thánh dài hơn mọi khi, giống như lễ tối thứ bảy hôm qua.

 

Thế nhưng ta hãy chấp nhận rằng mỗi lễ có một tính cách riêng, một mục đích riêng

- có thể nói lễ tối hôm qua trang trọng, đẹp mắt, gợi cảm, hấp dẫn, đó là để dọn lòng ta đón nghe lời công bố vui mừng về sự kiện Đức Yêsu  sống lại từ cõi chết, đón nhận bằng mắt, bằng tai, bằng tâm hồn : mắt chứng kiến những cử hành Phụng vụ, tai nghe nhiều bài Kinh thánh và nhiều bài hát hay, tâm hôn sốt sắng bay bổng khi dự lễ

- còn lễ hôm nay, ít vẻ hấp dẫn long trọng bề ngoài hơn, có mục đích nhắc chúng ta đừng chỉ xem, đừng chỉ nhìn cách hời hợt bên ngoài, mà cần đi vào chiều sâu của vấn đề , xác tín về Mầu nhiệm và sống Mầu nhiệm mình tin nhận

 

1/ Trước hết, lễ hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận sự làm chứng của các kẻ tin đầu tiên để mình cũng tin Đức  Kitô thật sự đã sống lại

- Dĩ nhiên bài Tin Mừng chưa nói rõ, chưa nói hết về niềm tin của chị Maria Mác-đa-la, cũng như của hai tông đồ Phêrô và Gioan. Mục đích của tác giả là cho thấy chị Maria không mắc phải ảo giác, mà thấy ngôi mộ trống thật, và hai tông đồ chạy đến mộ đã trông thấy khăn liệm che đầu Thầy cuộn lại để riêng một chỗ, không để lẫn với những giây băng nhỏ, đã hiểu đây không phải là một vụ ăn trộm xác Thầy, nhất là với trái tim có tình mến, tông đồ Gioan đã bắt đầu tin Thầy sống lại.

- Để bổ túc cho bài Tin Mừng, đoạn sách Công vụ cho thấy sự thay đổi lạ lùng nơi các Tông đồ, nhất là nơi thánh Phêrô : một kẻ khi trước ít học, yếu hèn, nhát đảm, mà nay mạnh dạn làm chứng về Thầy. Như thế, niềm tin và sự thay đổi đời sống  của các Tông đồ chứng minh đã phải có một sự kiện thật : đó là Đức Yêsu  đã sống lại.

 

2/ Thứ hai, lễ hôm nay mời gọi chúng ta xác tín rằng  cuộc Vượt Qua mới  do Đức Yêsu  là Con Thiên Chúa thực hiện  còn vô cùng quan trọng và hữu ích hơn cuộâc  Vượt Qua  cũ, như đã nói trong lễ tối hôm qua : tuy rằng  cuộc Vượt Qua mới   không hữu hình, rõ ràng, rầm rộ như cuộc di chuyển của đám đông mấy trăm ngàn người Do thái ra khỏi Ai cập và băng qua Biển Đỏ, vì  cuộc Vượt Qua mới  vô hình và thuộc thế giới siêu nhiên,thế nhưng nó mang lại sự giải phóng, sự sống và hạnh phúc đời đời  cho con người , nên  cuộc Vượt Qua mới  này đáng quí hơn cho đời người chúng ta. Nếu không có nó thì chúng ta cũng giống người Do thái ra khỏi Ai cập ngày xưa mà thôi, nghĩa là chỉ sống thêm mấy chục năm, rồi cũng chết, thế là hết. Không có Tin Mừng nào lớn cho đời ta cho bằng  cuộc Vượt Qua mới  này

 

3/ Và đây là điểm thứ ba : đứng trước  cuộc Vượt Qua mới  này , chúng ta phải xác định lập trường và sự chọn lựa của mình một cách nghiêm túc. Ta phải đặt Mầu Nhiệm PHỤC SINH  trước trái tim ta, nghĩa là trước chọn lựa và quyết định của mình . Phải xác định rõ : mình có tin nhận mầu nhiệm này không, mình có đem Mầu nhiệm này ra mà sống hay không. Chính do sự chọn lựa riêng tư, mà giữa nhân loại có hai hạng người đối chọi nhau : bên tin nhận thì giống như người Do thái đã ra khỏi Ai cập – bên không tin thì như người Do thái vẫn còn ở trong đất Ai cập, họ chưa ra khỏi bóng tối sự chết, chưa bước vào sự sống đời đời. Chính do quyết định cá nhân, mà ngay bản thân mỗi người , cũng khác : có lúc thì mình ở bên này Biển Đỏ rồi, có lúc mình lại là kẻ còn ở bên bờ phía Ai cập.

 

- chắc chắn nếu được hỏi, ai trong chúng ta cũng trả lời ngay rằng : đối với tôi, mầu nhiệm Phục sinh  là mâu nhiệm trung tâm của lòng tin, của đời sống Hội Thánh  và của chính đời sống tôi. Tôi biết mầu nhiệm này quá rồi, tôi tin vững quá rồi và tôi cũng chọn cuộc Vượt Qua mới  hơn là cuộc Vượt Qua cũ, coi cuộc Vượt Qua mới quan trọng hơn, cần thiết hơn cho tôi

- thế nhưng biết và nói như thế chưa đủ. Vấn đề là làm sao cho đức tin nơi ta lớn lên và được thể hiện trong cuộc sống . Vấn đề là ta có biết bắt chước chị Maria ra mộ từ sớm, hướng về và chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, có biết theo gương Gioan nhìn Chúa bằng con mắt khác , có bắt đầu thay đổi đời sống , có bớt nghĩ đến những sự dưới đất, để tìm kiếm những sự trên trời hay không

 

  Thật sự ta được mời gọi làm những việc đó, vì nhờ thế, việc mừng lễ Phục sinh  mới có ý nghĩa, đời sống ta mới xứng là đời đã cùng chết và cùng sống lại với Đức  Kitô, và ta mới xứng là những kẻ đã tin nhận và công bố rằng Đức  Kitô đã thật sự phục sinh.

 

16-4-2003


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà