GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

(tiếp chủ đề : Trong cuộc khổ nạn phục sinh, Đức Yêsu sống Lời Chúa đến cùng)

 

Theo đoạn Tin Mừng  và đoạn sách Công vụ ta vừa nghe,sự kiện Phục Sinh đã tạo ra một sự xao động, và sự xao động ấy càng lúc càng lớn rộng. Đầu tiên hết, một mình bà Maria Mađalêna xao độâng, khi thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ, xác Thày mình không còn trong mộ, vì có lẽ đã bị ai lấy trộm, và bà hớt hải chạy về tìm các tông đồ.

Đến lượt hai tông đồ Phêrô và Yoan vội vã chạy đến mộ và khi thấy những băng vải liệm xác và khăn che đầu còn đó, được xếp gọn ghẽ, các ông ngỡ ngàng, nhưng cũng linh cảm có điều gì lạ lùng và bắt đầu tin. Niềm tin đó, lúc đầu còn lờ mờ, ngày càng nên chắc chắn hơn, đến mức thánh Phêrô sẽ công khai và mạnh dạn làm chứng Thầy mình đã thực sự sống lại, các ông đã thực sự được cùng ăn cùng uống với Đấng Phục Sinh, khiến thật nhiều người xao động và di đến niềm tin như các ông. Có thể nói sự kiện Phục Sinh  dần dần xáo trộn dời sống nhiều người, không để người ta yên được như trước nữa .

Tuy thế, hậu quả và tầm mức thật của sự kiện Phục Sinh  còn lớn lao và sâu xa hơn thếâ gấp bội. Một nhóm người ở Yêrusalem, có thể càng ngày càng đông, xao dộng lên,bị xáo trộn lên, chưa phải là sự kiện lớn nhất. Phải nói rằng cả lịch sử nhân loại và cả vũ hoàn từ đây xáo trộn, đổi thay tận căn so với trước, do sự kiện Đức Yêsu sống lại. Bởi vì

+ sự kiện Đức Yêsu   sống lại đồng nghĩa với sự toàn thắng của Thiên Chúa  trên mọi mãnh lực xấu của ma quỉ, của thế gian. Bao nhiêu con người và bao nhiêu thế lực đen tối đã tập trung vào Đức Yêsu, Đấng Thiên Chúa  sai đến, nhắm khử trừ Ngài, nhắm cản trở kế hoạch của Thiên Chúa , nhưng Thiên Chúa  đã đập tan tất cả như xưa kia Người đã vinh thắng trên binh đội Pharaông hùng mạnh

   + Đồng thời, với sự kiện Đức Yêsu sống lại, Ngày Yavê mà các ngôn sứ từng loan báo đã đến, Nước Trời mà bao thế hệ chờ mong và Đức Yêsu từng rao giảng nay đã được thiết lập. Từ đây Thiên Chúa  là Đấng vô địch. Người hiển trị trên vũ hoàn. Người cầm nắm tất cả lịch sử. Đó là sự thật chắc nịch, tuy bề ngoài ta thấy như các mãnh lực xấu vẫn hoành hành và có ùlẽ mạnh hơn Thiên Chúa 

+ Với sự kiện Đức Yêsu sống lại, biết bao Lời của Thiên Chúa  đã ứng nghiệm: Thiên Chúa  và các đại diện của Người tứng loan báo về một cuộc Tạo Dựng mới, một cuộc Xuất Hành Vượt qua mới, một Giao Ước mới, thì nay, tất cả những sự kiện đó đã xảy ra. Thiên Chúa  hứa kéo con người ra khỏi cõi chết, khỏi các mồ mả và qui tụ Dân Người về một mối, thì nay sự kiện đó bắt đầu được thực hiện nơi Đức Kitô. Trong cuộc khổ nạn phục sinh, chẳng những Đức Yêsu đã sống Lời Chúa đến cùng, đã làm ứng nghiệm bao Lời Thiên Chúa , mà còn là chính sự viên mãn của Lời Chúa, và là trọn vẹn Lời Chúa bằng tất cả con người và sự nghiệp của Ngài. Đến' độ Nước Trời là chính Ngài, cuộc Vượt qua mới là chính Ngài, Giao uớc mới là chính Ngài, Ơn cứu độ là chính Ngài.

   + Với cuộc Phục Sinh của Đức Kitô , trang sử cũ của “sống trong tội, nằm dưới ách thống trị của ma quỉ, nằm dưới nỗi sợ chết và sợ trầm luân muôn kiếp” trang sử ấy đã khép lại. Một trang sử mới đã được mở ra : trang sử của hy vọng, của an bình. Từ nay, mọi sự đổi thay hoàn toàn, không còn như trước nữa. Tuy bề ngoài, nhiều điều vẫn còn như cũ, nhưng ẩn tàng bên trong, mãnh lực đổi mới đã có đó và đang canh tân mọi sự

Vì thế, đối với nhân loại, sự kiện Đức Kitô Phục Sinh là một Tin Mừng  vĩ đại, mang lại một cuộc đổi đời, đổi số phận đen bạc của ta thành số phận tươi sáng. Cùng với Đức Kitô, ta toàn thắng mọi mãnh lực của ma quỉ, của sự tội và sự chết. Cùng với Đức Kitô, ta khải hoàn bước sang một kỷ nguyên mới : kỷ nguyên tụ do như Israel ra khỏi Ai cập – kỷ nguyên làm công dân Nước Trời và nhận lãnh sự sống đời đời.

xox

 

Điều cần thiết nhất là ta đừng mừng lễ Phục Sinh hôm nay một cách hời hợt và đừng để diễm phúc hôm nay qua đi, chìm vào quên lãng

- ta hãy quí Lời Chúa, đọc kỹ, nghiền ngẫm, đối chiếu với biến cố Phục Sinh, để thấy rằng biết bao Lời Chúa đã được Đức Yêsu sống đến cùng và đã ứng nghiệm nơi Ngài

- ta hãy nhận sự kiện Phục Sinh như Tin Mừng  lớn nhất cho đời ta, lớn hơn bất cứ một cuộc cách mạng nào, lớn hơn bất cứ một may mắn, một quà tặng hay một trúng thưởng nào, vì mọi thứ kia rồi cũng sẽ qua đi hết, còn sự Phục Sinh của Chúa mãi mãi mang lại hậu quả tốt lành bảo đảm cho ta

- Đức Kitô   đã vượt qua từ cõi chết sang cõi sống, mỗi người chúng ta cũng cần phục sinh, cần đổi mới trong cuộc sống, trong thái độ và hành động. Là những người đã tin vào màu nhiệm Phục Sinh, chúng ta không thể sống mãi với con người cũ, tính tình cũ, nết xấu cũ. Hay nói như thánh Phaolô trong bài đọc 2 : ta dừng chú tâm vào những gì thuộc thế gian nữa , mà hãy tìm kiếm những gì thuộc Nước Trời.

- Đồng thời mỗi người chúng ta cũng được Chúa mong trở thành những Mađalêna, những Phêrô, những tông đồ mới

. những kẻ hướng về Chúa, ra mộ Chúa, nghĩa là đi tìm Chúa, không yên tâm trong đời sống bình lặng, xoàng xĩnh, chưa có Chúa

. gặp gỡ Chúa và làm chứng cho Chúa. Như Phêrô và các tông đồ  được cùng ăn cùng uống với Đấng Phục Sinh, chúng ta cũng làm sao để có nhiều lúc gần Chúa, gặp Chúa, cảm nghiệm sự hiện diện có thật của Đấng Phục Sinh và chia sẻ được cảm nghiệm về Chúa cho kẻ khác, làm sao cách sống ta đổi khác (hay khác người chưa biết Chúa, thậm chí bị hiểu lầm là không giống ai, lập dị, khùng điên…) khiến kẻ khác nhìn vào và gặp được nét mới, bằng chứng của ảnh hưởng hay tác động của màu nhiệm Phục Sinh nơi ta.

Phục Sinh khác nào một cuộc cách mạng vĩ đại. Số phận ta nhờ đó đã sang trang mới, hạnh phúc, tuyệt vời. Ta cùng góp phần vào trang sử và cuộc cách mạng, cũng là Tin Mừng  trên mọi tin mừng ấy, bằng những điều cụ thể, thấy được – có thể là nho nhỏ – bắt đầu ngay từ hiện tại.

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà