THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ngày 14-4-2006

Trong sách ngôn sứ Ysaya, có 4 bài ca về Người Tôi Tớ. Người Tôi Tớ đó là một nhân vật bí nhiệm. Người ta không biết tác giả ám chỉ về ai : về một vị ngôn sứ, một người đạo đức nào đó chịu đau khổ thay cho kẻ khác, hay về một cộng doàn trải qua nhiều thử thách. Điều chủ chốt của đòi sống Người Tôi Tớ này là chịu muôn vàn đau khổ vì người khác, vì lợi ích và hạnh phúc của tha nhân. Có thể nói cõi lòng Người Tôi Tớ này sôi sục tình mến và Người sống tình mến đến cùng, qua việc như trở thành sự đau khổ, sự tội, cốt để muôn người được bình an, được chữa lành, được nên công chính. Nơi Người Tôi Tớ, có cái gì thật khó giải thích, thật mâu thuẫn như trong tình yêu vậy. Người thí mạng mình đi  vì hạnh phúc của kẻ khác.

Mỗi khi đọc các đoạn sách về Người Tôi Tớ, người ta lại phải thắc mắc và ao ước chúng được ứng nghiệm.

Đối với kitô hữu chúng ta, không  ai đã có những điểm giống hệt với Người Tôi Tớ đó bằng Chúa Yêsu, nhất là trong những giờ khắc Ngài chịu thương khó và chịu chết. Hồi nãy, khi nghe lại bài thương khó theo thánh Yoan, chúng ta đã thấy Đức Yêsu phải chịu chính những điều mà Người Tôi Tớ đã trải qua : như Người Tôi Tớ, Ngài bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải nhục nhã ê chề, bị kết án, bị đánh đòn, đến nỗi mặt mày tan nát chẳng ra người, chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Như Người Tôi Tớ, chính Ngài đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã bị đâm thâu vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Đức Chúa đã đổ trên đầu Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta. Hay nói như tác giả thư Dothái : khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Yêsu  đã phải lớn tiếng kêu van khóc lóc mà  dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi chết. Ngài đã nên vị Thượng Tế biết  cảm thương, vì đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta.

Vậy khi chiêm ngắm Đức Yêsu trong cuộc khổ nạn, ta xác tín rằng Ngài chính là Người Tôi Tớ mà ngôn sứ Ysaya đã báo trước. Và với việc chịu biết bao nhục nhã, đớn đau và đắng cay, Ngài vừa đích thân sống Lời Chúa trong Cựu Ước liên quan đến số phận Đấng Mêsia, vừa mạc khải cho ta hai điều lớn lao, đó là

định luật của tình yêu

và con đường làm người trọn nghĩa

 a) định luật của tình yêu chính là chấp nhận mọi thiệt thòi về phía mình, để cho người mình yêu được hạnh phúc – chính là đi đến mức thí mạng sống mình vì những người mình thương mến

b)      còn con đường làm “người” lộ rõ vào chính lúc Đức Yêsu được quan Philatô đưa ra trước công chúng  và giới thiệu “này là người”

        tình trạng lúc đó của Đức Yêsu là không còn hình tượng người ta, là bị thất thế, bị đớn đau và nhục nhã tột cùng, thế mà theo đánh giá của đức tin, đây lại chính là lúc làm “người” trọn vẹn hơn cả

        nghĩa là chính khi Đức Yêsu “không còn hình tượng người ta nữa, lại là khi lời Yavê “Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh Ta” trở nên đúng nhất. Đúng nhất bởi vì đúng với Thiên Chúa  nhất, đúng với Thiên Chúa  là Tình Yêu, Thiên Chúa  Đấng trọn kiếp mình – nói theo kiểu loài người - chỉ trở nên nhỏ đi, thiệt thòi đi, đắng cay đi vì đoàn con và muốn cho đoàn con được hạnh phúc. Đời đời, Thiên Chúa  đã sống định luật đó của tình yêu, đã sống cái mâu thuẫn đó của tình yêu. Và con người chỉ trở nên hoạ ảnh, hiện thân của Thiên Chúa  như Thiên Chúa  muốn, khi ở trong định luật đó của tình yêu, khi cũng như Thiên Chúa  , bỏ mình đi, khi cũng như Đức Yêsu , tự huỷ đi, thí mạng và chịu treo trên thập giá vì yêu, vì hạnh phúc của nhân loại

Đó là mạc khải thẳm sâu của chiều thứ sáu hôm nay. Ước gì Chúa Yêsu trên thập giá kéo tất cả chúng ta lên ngang tầm với Ngài, kéo tất cả chúng ta vào con đường tình yêu của Ngài. Ước gì nụ hôn lát nữa chúng ta đặt lên chân Chúa đốt lên trong con tim ta ngọn lủa tình yêu của Chúa. để con người ích kỷ của ta mở ra cho Lời Chúa và cho tinh thần bỏ mình, thí thân của Chúa, để chân chúng ta cũng bước đi cùng một con đường  như chân Chúa đã bước, khuôn mặt chúng ta cũng nên giống khuôn mặt Chúa, vì chúng ta biết yêu, biết chịu thiệt thòi, biết chấp nhận mọi đau khổ vì lòng mến đối với Thiên Chúa  và vì hạnh phúc của muôn người.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà