TỐI THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 

I. Lịch sử Dân Do thái, có thể nói, là hình ảnh sắc nét của lịch sử nhân loại và cuộc sống con người, là bản tóm lược , là “dụ ngôn” của lịch sử chung, khiến quan sát nó là cũng biết về lịch sử chung, tìmhiểu  tội lỗi của Dân Do thái là cũng biết về tội lỗi của nhân loại

 

II. Vấn đề là Thiên  Chúa có đến hay không? Tất cả tuỳ thuộc nơi biến cố Phục sinh

a. nếu ĐG Nazaret chết và không sống lại

  1. thì Ngài cũng chỉ là một con người giống như mọi người
  2. sự xuất hiện của Ngài trong một số năm trời có khuấy động xã hộ Do thái một phần
  3. những lời Ngài dậy có soi sáng an ủi con người
  4. các phép lạ Ngài làm có mang lại một niềm vui cho cuộc sống, nhưng tất cả chẳng ăn thua gì, chẳng thay đổi gì cuộc sống nhân gian. Nều ĐG không sống lại thì thế.

b. thế nhưng ĐG đã thực sự sống lại từ cõi chết.

  1. tất cả phụng vụ đêm nay đều hướng về Tin mừng vĩ đại này như đỉnh cao
  2. bài Tin mừng mô tả những phản ứng đầu tiên của các phụ nũ  và các tông đồ, trước một số sự kiện đáng ngạc nhiên. Tuy đoạn Tin mừng chưa quả quyết họ tin thật, nhưng đã giới thiệu ĐG là Đấng đang sống, và Tin mừng về ĐG Phục sinh sẽ ngày càng rõ nét hơn
  3. Mà vì ĐG đã sống lại, nên Ngài đúng thật là Đấng Thiên sai, là Đấng Cưú thế, là Con Thiên  Chúa-  mọi lời hứa của Ngài đúng là sự thật, giao ước mới giữa Thiên  Chúa và nhân loại đúng là đã được ký kết trong chính  Máu Ngài – đêm đen cuộc đời đã bắt đầu bị đẩy lùi và số phận nhân loại chính thức đổi thay. Nhờ ĐG, nhân loại đã được diễm phúc, giống như Dân Do Thái ra khỏi Ai Cập mà nghi thức kiệu nến phục sinh lúc đầu lễ diễn tả – và giống như họ, được giao ước với Thiên  Chúa, trở nên dân riêng của Thiên  Chúa, được Thiên  Chúa thứ tha sau biết bao vi phạm giao ước và ban lại tình nghĩa của Người.

c. Thực sự hồng phúc này đã đến với chúng ta từ khi chúng ta chịu phép Rửa. Từ ngày đó chúng ta gia nhập Hội thánh, chúng ta trở thành một phần tử trong đoàn người được giải phóng, được Thiên  Chúa kết ước, tiến bước về Đất Hứalà Quê Trời. Giờ đây, chúng  ta hãy dọn lòng tuyên lại những lời hứa của mình  khi chịu phép rửa tội và thiết tha xin ơn bứơc theo ĐK là Môsê mới, giã từ  con người xác thịt và đời sống cũ, quả cảm tiến bứơc trong giao ước mới mà Ngài đã thiết lập bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà