CHÚA NHẬT THỨ 2 MÙA VỌNG NĂM C

NHỮNG SỰ DỌN ĐƯỜNG

 

Có thể gọi Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật về những sự “dọn đường”.

Ngôn sứ Baruc (trong bài đọc 1) báo trước cho đoàn dân bị lưu đầy ở Babilon về ngày Thiên Chúa xót thương,  chấm dứt cảnh khốn đốn và dẫn họ về lại Quê hương. Họ lên đường trong vinh quang và phở lở. Thiên Chúa truyền dọn dẹp, san bằng đường đi để Dân của Người tiến bước trong an toàn.

Biến cố thứ 2 còn lớn hơn thế : Đấng  Thiên sai ngự đến. Gioan Tẩy giả nhận nhiệm vụ từ Thiên Chúa và xuất hiện kêu gọi mọi người sám hối bằng cách đến với ông, chịu phép rửa, Đồng thời chuẩn bị một con đường trong cuộc sống và trong tâm hồn, để đón chào Đấng Thiên sai. Trong đoạn Tin Mừng của mình, thánh Luca kể ra một loạt những nhân vật, mỗi người nắm giữ một chức vụ.Tác giả có ý chứng minh Gioan và công việc Gioan làm có thật, có cơ sở lịch sử, chứ không phải vu vơ hão huyền. Cũng thế, Đức Yêsu mà Luca sẽ giới thiệu cũng là một nhân vật có thật trong lịch sử,  mang đến cho nhân loại tình thương và ơn cứu độ có thật của Thiên Chúa.

Việc dọn đường thứ ba được thánh Phaolô ám chỉ khi khen ngợi sự cộng tác của giáo đoàn Philipphê trong việc rao giảng Tin Mừng và khi nhắc khuyên họ phải tiếp tục phát huy lòng mến,  xin ơn hiểu biết và sống tinh tuyền, không gì đáng trách, hướng về ngày quang lâm của Đức Kitô.

Đại lễ Giáng sinh không còn bao xa.  Nhiều nơi bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ. Đây là một việc  tốt lành và cần thiết. Thế nhưng có một việc còn quan trọng hơn mà các kitô hữu cần thực hiện, đó là  uốn sửa con đường trong tâm hồn, lấy những việc bác ái cụ thể, những việc đạo đức có thực chất như vật liệu san phẳng những chỗ gồ ghề lồi lõm trong tâm hồn và đời sống. Nhiệm vụ hàng đầu của kitô hữu luôn là  “dọn đường” cho Chúa ngự đến nơi mình,  nơi kẻ khác, nơi cả nhân loại. Vì chỉ có biến cố “Chúa ngự đến” ấy mới ý nghĩa, mới đáng cho ta dồn dốc sức lực, tâm huyết, khả năng vào, mỗi ngày và suốt cả đời sống .

Biết bao nhiêu người trong chúng ta  kể như có thói quen chỉ sống các ngày lễ, các Mùa phụng vụ cách hời hợt, đón các ngày các mùa ấy đến  như những cuộc lễ hội rộn ràng, rồi lại để qua đi,  không tạo một ảnh hưởng hay một đổi thay nào.

Trong Năm dức tin,  chúng ta được nhắc nhở hãy sống những ngày  lễ với tất cả đức tin,  đào sâu ý nghĩa các ngày lễ, để cho ý nghĩa đó thấm nhập và thay đổi dần dần tư tưởng suy nghĩ và lối sống của mình

Chúng ta cùng nhìn vào Gioan Tẩy giả. Ông đã đón nghe và thi hành  Lời Chúa đến với ông trong hoang địa, nghĩa là trong thinh lặng, cầu nguyện. Nhờ đó, ông đã giúp cả một môi trường thay đổi, biết sám hối và thêm lòng đạo đức.

Mỗi người chúng ta đang sống trong một thời điểm cụ thể - như Gioan Tẩy giả sống thời Hêrôđê, Philatô, Caipha – chúng ta cũng nhận sứ mạng “dọn đường” cho Chúa nghĩa là mở lòng mời đón Chúa đến nơi bản thân mình – cũng như làm chứng về Chúa, giới thiệu về Chúa, qua việc sống các giá trị của Tin Mừng,  qua việc sống đạo một cách mới mẻ, nhắm thể hiện tình bác ái đối với tha nhân, giúp người ta gặp ta là trông thấy Chúa, gặp tình thương và lòng bác ái của ta là  biết về tình thương của Chúa, và đó chính là “dọn đường” cho Chúa một cách thiết thực nhất.

 

Antôn Trần thế Phiệt, DCCT


GỢI Ý GIẢNG LỄ C