GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 32 C

 

         Vấn đề có đời sau, sau khi chết con người vấn tồn tại và có ngày sẽ sống lại luôn là một vấn đề khó hiểu, thậm chí khó chấp nhận đối với rất nhiều người. Vào chính thời Chúa Giêsu, đã từng có nhóm Sađốc là nhóm không tin có thiên thần, ma quỉ, không tin có đời sau cũng như sự sống lại của con người. Theo nhóm này, các vấn đề vô hình đó vừa không thể có thật và chỉ là mê tín hảo huyền, vừa không giải quyết được nhiều vấn đề thực tế. Họ đưa ra trường hợp một phụ nữ lần lượt làm vợ của bảy anh em trai, vì theo luật Môsê, khi người anh lấy phụ nữ đó mà chết đi không có con, thì em người đó phải lấy người phụ nữ góa kia, để sinh con nối dòng cho anh mình. Do hiếm muộn, không có khả năng sinh con, người phụ nữ góa đó phải là vợ cả bảy anh em. Giả thiết đó của nhóm Sađốc có hơi quá đáng, chẳng có trong thực tế của một dân tộc nào, nhưng chắc chắn trường hợp một phụ nữ phải làm vợ hai hoặc ba anh em trai, do người chồng trước không có con, là chuyện rất có thể có thật. Khi đó, thắc mắc của nhóm Sađốc kể là có lý: nếu có sống lại, thì phụ nữ  đó là vợ của ai.

         Thế nhưng nhóm ấy đã không hiểu gì về quyền năng của Thiên Chúa và Chúa Giêsu đã mang đến một mạc khải khả dĩ đánh tan thắc mắc và vô hiệu hóa cạm bẫy của nhóm Sađốc: Ngài mạc khải là có đời sau, có sống lại sau này, có thế giới kỳ diệu mà Thiên Chúa ban, trong đó người ta sống nếp sống của các thiên thần, vừa không còn dựng vợ gả chồng hay phải làm lụng vất vả, vừa sống đời đời trước nhan Thiên Chúa và chờ ngày được diễm phúc sống lại trong vinh quang và hạnh phúc.

         Ngược về thời Cựu ước, trước khi Đấng Cứu Thế đến, nhất là vào mấy thế kỷ cuối thời Cựu ước, Thiên Chúa đã hé mở cho Dân của Người biết có đời sau và có sự sống lại sau này. Đoạn sách Macabê chúng ta vừa nghe là một bằng chứng. Bà mẹ và bảy người con trai của bà là những kẻ vững tin vào mầu nhiệm sống lại, và không những họ chỉ tin mà thôi, họ còn sống vì niềm tin đó, còn sẵn sàng chịu mọi cực hình khủng khiếp và sẵn sàng mất cả mạng sống nữa vì niềm tin ấy, họ xác tín sẽ có ngày sống lại vẻ vang, sẽ có ngày có lại sự sống và thân xác này, sẽ có ngày lấy lại mọi phần thân thể mà họ bị mất hôm nay.

         Cái chết là nhóm tiên phong của biết bao vị tử đạo trong Hội thánh về sau, nhất là họ là những vị báo trước sự xuất hiện với cuộc sống và cái chết cứu độ của Đấng Cứu Thế.

         Ta xin được ơn vững vàng trong đức tin vào các mầu nhiệm Chúa mạc khải, chứ không khủng hoảng và chao đảo như biết  bao Kitô hữu thời nay, bị chi phối bởi các trào lưu mới. Nhất là xin cho chúng ta can đảm thực thi những lời thánh Phaolô khuyên dạy trong bài đọc hai: sống đạo đức, tích cực xây dựng Hội thánh và làm chứng cho Nước Chúa, mở mang Nước Chúa.

 

                                                                                                                                                               Nhà thờ R’lơm

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


GỢI Ý GIẢNG LỄ C