CHÚA NHẬT 4 MC 2019

 

Có thể nói Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta đi theo ơn gọi trọng tâm của mọi người Kitô hữu là những người như Phaolô được “trao phó cho chức vụ giao hoà”. Và giờ đây chúng ta cùng suy nghĩ ít điều về sứ vụ này.

Trước hết ơn giao hòa đến từ Thiên Chúa. Như thời xuất hành của Dân Chúa, chính Chúa nói “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!”. Gần 400 năm phải sống dưới ách nô lệ Ai Cập, dù có than khóc, vùng vẫy đến đâu Dân Chúa cũng không thể tự giải thoát mình. Chính Chúa đã dùng Môsê với mọi quyền năng Chúa ban mới có thể thực hiện được cuộc giải thoát Dân Chúa. Trong suốt hành trình về đất hứa, biết bao lần Dân nổi dậy chống lại Môsê và Thiên Chúa tạo nên những căng thẳng và bất hòa. Mỗi lần như thế thì cũng là chính Chúa đã giao hòa và tái lập bình an cho Dân. Để rồi hôm nay khi tới được Giêricô họ mới có thể mừng lễ Vượt Qua, lễ tưởng niệm chính Chúa đã vượt qua mọi cánh cửa có máu chiên được sát tế mà tha chết cho mọi con đầu lòng của họ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả sự bình an hòa thuận trong mỗi gia đình cũng đều chỉ có thể bởi hồng ân giao hòa của Chúa.

Ngày nay đúng như câu chuyện trong Tin Mừng Thiên Chúa đối với chúng ta, đối với mỗi gia đình đang trong tình trạng mất bình an hòa thuận, Thiên Chúa vẫn như người Cha “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu”. Vâng Thiên Chúa đã đến trần gian, Ngài đã đi tìm và vẫn chờ đợi những người con đi hoang trở về. Những đứa con đã “phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm” trong ăn chơi, trụy lạc với bao thứ tệ nạn xã hội. Người đến, người đi tìm, người chờ đợi trong các bí tích, cách riêng trong và qua Bí Tích lớn nhất và là trọng tâm chính là Nhà của Người : Hội Thánh của Chúa. Vâng chính trong Hội Thánh được thiết lập cụ thể trong mỗi Thánh Lễ, nơi mọi người có thể nhận được vòng tay yêu thương của Cha mình.

Chúng ta được trao chức vụ giao hòa còn có nghĩa là chúng ta phải làm cho bản thân, cho gia đình, cho xóm làng trở nên Nhà của Cha chúng ta.

Với quý ông bà, anh chị em mới được bầu vào Hội Đồng Giáo Xứ và Giáo Họ cũng cần thấy Chúa và Hội Thánh chỉ chờ đợi nơi quý anh chị em điều duy nhất là trở nên người thi hành sứ vụ Giao Hòa.

Trước hết trên môi miệng phải để Chúa đặt Lời Giao Hòa của Người. Quý anh chị em phải nói Lời Giao Hòa từ trong gia đình đến ngoài xóm làng mình. Đứng có lời chia rẽ.

Muốn thế chúng ta tự bản thân cần “giao hoà với Thiên Chúa”, và rồi còn phải như Chúa Giêsu và trong Người  Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội ” nghĩa là mang lấy hậu quả tội lỗi của anh chị em mình trên chính thân mình. Tất cả đều thật khó khăn và quá sức của chúng ta. Chúng ta lo sợ về gánh nặng ấy. Nhưng lời Thánh vịnh đáp ca chỉ cho chúng ta làm cách nào để có thể vượt qua những khó khăn nếu chúng ta biết “cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu … khỏi mọi điều lo sợ”. Nhờ đó chúng ta có thể chu toàn sứ vụ Giao Hòa.

Trong ý tưởng này, tôi đã xin anh chị em trưởng tổ, ít ra trong tuần hãy chọn một buổi tối để tổ chức đọc kinh chung trong tổ. Khi biết điều này, các soeurs cũng muốn được biết ngày kinh chung trong tuần để chia nhau đến tham dự với anh chị em. Cốt lõi của buổi kinh phải là lúc lắng nghe Lời Chúa và tìm cách thi hành Lời Ngài trong tổ. Lời Chúa luôn là Lời Bình An. Giao Hòa luôn hướng tới muôn người, muôn vật, điều đó chỉ gặp được trong chính Đức Giêsu vì đó là ý định của Thiên Chúa

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Cũng trong Đức Ki-tô

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C