GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C

  Theo Kinh Thánh, hai ông bà nguyên tổ loài người, vừa được Thiên Chúa yêu thương, tạo dựng cho được hiện hữu trên đời, còn phú ban cho nhiều đặc ân, như được làm chủ muôn loài, được có một đời sống hạnh phúc, nhưng đã thua bạy trước cám dỗ của ma quỷ và ăn trái cấm, làm mất lòng Thiên Chúa. Do sa ngã của họ, tội lỗi đã vào trần gian, chi phối tất cả lịch sử nhân loại, gây ra biết bao hậu quả thảm hại, khiến Thiên Chúa phải mất rất nhiều thời gian để chỉnh đốn và đưa loài người về lại với Người. Phải đến Đức Giêsu, Con Một của Người, trong nhân loại mới có một người lý tưởng, đáp lại chờ mong của Người. Theo bài Tin Mừng,  Đức Giêsu là Ađam mới đã hết tình yêu mến Thiên Chúa và lấy Lời của Người làm kim chỉ nam của Ngài. Con người sinh sống trên đời, thường phải đối diện với các cám dỗ về sự sống còn, về quyền hành và về danh tiếng. Ma quỷ cũng đưa đến cho Đức Giêsu ba cám dỗ ấy. Trước hết nó dụ dỗ Ngài dùng quyền năng của Ngài với tư cách là Con Thiên Chúa làm cho những cục đá trước mặt Ngài biến thành bánh để ăn cho đỡ đói. Đó là cám dỗ về việc thỏa mãn bụng dạ và duy trì sự sống, sự tồn tại. Ngài đáp lại bằng một lời của Thiên Chúa: “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.

Ma quỷ lại đưa Đức Giêsu lên núi cao và giới thiệu với Ngài các nước trước mặt Ngài với lời hứa sẽ trao vào tay Ngài tất cả những nước đó, nếu Ngài bái lạy nó. Đức Giêsu đối lại bằng Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh: “Ngươi phải bái lạy và thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi”. Đó là cám dỗ về quyền hành, về quyền cai trị trên kẻ khác và trên các quốc gia.

Cuối cùng, ma quỷ đưa Ngài lên nóc đền thờ Giêrusalem và bảo Ngài gieo mình xuống, để được đám đông đang đứng bên dưới tung hô và khen ngợi. Đây là cám dỗ về danh tiếng. Nhưng Đức Giêsu nói với ma quỷ “Ngươi chứ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

Biết mình không thể lay chuyển được Đức Giêsu, dù đã dùng hết cách, ma quỷ rút lui, và chờ dịp khác, dịp này theo Tin Mừng Luca, sẽ là lúc Đức Giêsu bị hàng lãnh đạo Do Thái và lính Rôma đưa lên Núi Sọ để đóng đinh vào thập giá. Lúc đó, ma quỷ sẽ đứng đằng sau dân chúng, thách Đức Giêsu xuống khỏi thập giá và đứng đằng sau hai tên trộm cùng bị đóng đinh bên cạnh đòi Ngài cứu chúng và cứu chính Ngài.

Vậy Đức Giêsu đã luôn yêu mến Thiên Chúa là Cha của Ngài và đặt mình dưới lời của Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn quên mình, thậm chí hủy mình ra không, để tôn vinh Thiên Chúa, như thánh Phaolô sẽ suy niệm, và nhờ thái độ khiêm hạ thẳm sâu đó, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa cho sống lại, khiến Ngài trở thành vị Chúa trên muôn loài. Mọi kẻ tin nhận Ngài đều được cứu độ.

Mùa Chay đặt mọi người chúng ta đối diện với Đức Giêsu và mời gọi chúng ta đi theo con đường Ngài đã đi, bắt chước thái độ sống và sự chọn lựa của Ngài, để như Ngài, mọi lúc ta hướng về Thiên Chúa cũng như đề cao thánh ý của Người trên hết mọi sự (để như ông Môsê ngày xưa nhắn nhủ dân Do Thái hãy biết nhìn ra hồng ân của Giavê trong từng sản phẩm hoa màu mà trong Đất Hứa, họ sẽ có được, để hiến dâng cho Thiên Chúa). Xin Đức Giêsu giúp ta ngày càng nên giống như Ngài và tránh được khuynh hướng của đa số chúng ta là thường đề cao ý riêng của mình và chiều theo suy nghĩ của những người chung quanh là những con đường dễ làm nguy hại đến phần rỗi đời đời của ta. Như Đức Giêsu, ta hãy đề cao thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự và chỉ sống cho mong muốn của Thiên Chúa mà thôi.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ C