LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CA ĐOÀN GIÁO HẠT

13.01.2019

 

Anh chị em ca viên thân mến,

Anh chị em đã được cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận và Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Hạt trình bày và giải thích Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, giờ đây chúng ta trở về với nền tảng của mọi giáo huấn ấy nơi Lời Chúa trong Thánh Lễ này.

1.   Trước hết cũng như mọi thánh vịnh, thánh thi trong truyền thống của mạc khải đều chỉ muốn tập trung vào điều tiên tri Isaia cũng như Tin Mừng vừa loan báo: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người” hay “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, có nghĩa là thánh nhạc phải phản ảnh trong mọi góc độ Người Tôi Tớ hay Người Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Và không chỉ Thánh Nhạc mà tất cả cơ cấu, tổ chực và thực hành Phụng Vụ cũng phải quy về Đức Giêsu như là trọng tâm và tuyệt đỉnh.

2.   Muốn được như thế, Phụng Vụ trong đó có Thánh Nhạc phải mang những yếu tố căn bản sau đây :

a.    Ta ban Thần trí Ta trên người” : điều này nó loại trừ thần trí thế tục, hay nói đúng hơn là phải để Thần Trí của Thiên Chúa thấm nhập và đổi mới tất cả. Chúng ta có thể thấy thực tế thần trí thế tục đang chi phối khá mạnh trong các thành viên của các ca đoàn ngay cả khi họ tham dự phụng vụ.

b.    chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!” hay như tiên tri Isaia viết “đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân” từ đó phải hiểu Phụng Vụ và Thánh Nhạc phải trở thành Giao Ước và Ánh Sáng cho Dân. Phụng Vụ và Thánh Nhạc không thể khép lại trong chính mình, mà phải là sự thể hiện việc ký Giao Ước của Thiên Chúa với Dân Người. Do đó yếu tố cộng đoàn trong Phụng Vụ và Thánh Nhạc phải được đề cao, từ đó người ca viên trong cộng đoàn cũng như các chủ sự phải dấn thân thúc đẩy và đồng hành với cộng đoàn cho Giao Ước.

c.    chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người”, cũng như Isaia loan báo “để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” hay như Thánh Phaolô vừa nói “Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. Phụng Vụ và Thánh Nhạc nếu có yếu tố nào mang tính cách của riêng con người nhân thế, thì chỉ có thể là tâm tình sám hối, cầu mong bình an và được thoát khỏi vùng tối tăm mà bước vào Ánh Sáng của Lửa Tình Yêu Thiên Chúa. Điều đó chỉ có thể có nhờ tâm tình CẦU NGUYỆN. Chính Chúa Giêsu trước khi đi làm phép rửa, bản thân Ngài cũng đã bước xuống dòng sông Giordan để đồng hành với dân sám hối lãnh phép rửa của Gioan. Chỉ với lòng sám hối mọi Phụng Vụ và Lời Ca Tiếng Hát mới nhận được Thánh Thần Thánh Hóa và xứng đáng là sự chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa.

3.   Với những suy nghĩ trên đây tôi cầu chúc cho các ca đoàn trong Giáo Hạt luôn để cho Thần Trí Thiên Chúa ngự trong lòng nhằm luôn cố gắng xây dựng Giáo Xứ qua sự phục vụ trở thành một cộng đoàn đón nhận và sống Giao Ước Tình Yêu của Thiên Chúa nhờ lòng Sám Hối và Cầu Nguyện theo gương Chúa Giêsu.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C